torek, oktober 25, 2005


Spekter, oktober 2005

EURO 26, �t. 3/05, jesen 2005

sobota, oktober 08, 2005

Brez plačila, a z novimi izkušnjami

Večer,8.oktober2005 (pdf)

Iskanje različnih informacij, oblikovanje letakov, plakatov, pisanje različnih tekstov, vodenje radijskih oddaj, nastopanje pred televizijskimi kamerami, informiranje mladih o različnih temah
Prostovoljno delo, ki ga od leta 1999 izvajajo v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru (MISC) Infopeka v Mariboru, bo tudi letos na voljo vsem, ki si želijo pridobiti nove izkušnje. Vse mlade, dijake in študente, ki jih tovrstno delo zanima, vabijo, da se udeležijo informativnega sestanka, ki bo v ponedeljek, 10. oktobra, ob 11. in 16. uri v prostorih Infopeke, Ob železnici 16 v Mariboru.

Letos sicer v Infopeki, ki deluje v okviru zavoda Pekarna magdalenske mreže, načrtujejo nekaj sprememb. "Videli smo, da mladi želijo aktivno sodelovati pri informiranju, in odločili smo se, da bomo letos oblikovali samo eno skupino. Ta se bo aktivno ukvarjala z informiranjem v najširšem pomenu te besede," razlaga Marja Guček, koordinatorka programov pri Infopeki, in dodaja: "To pomeni, da letos vabimo k sodelovanju pri prostovoljnem delu vse mlade, ki jih zanima brskanje po internetnih straneh, iskanje različnih informacij, oblikovanje letakov, plakatov, pisanje različnih tekstov, vodenje radijskih oddaj, nastopanje pred televizijskimi kamerami, informiranje mladih o različnih temah, kot so aids, varovanje okolja, zdrava prehrana, otrokove pravice in še več. Verjamem, da bo lahko prav vsak našel kaj zase."

V Infopeki pa bodo letos, tako kot so že lani, nadaljevali aktivnosti znotraj Evropske prostovoljne službe in sodelovali s prostovoljci iz tujine. "Ravno pred dnevi smo dobili novo prostovoljko iz Nizozemke, ki bo pri nas ostala naslednjih šest mesecev. V tem šolskem letu pa smo si zadali cilj, da ne bomo samo gostiteljska organizacija, ampak da postanemo tudi pošiljajoča organizacija," napoveduje Gučkova.

Na vprašanje, koliko ur tedensko oziroma dnevno naj bi prostovoljec deloval v Infopeki, Gučkova odgovarja: "Zelo odvisno od naloge, za katero se bo odločil, in seveda od njegove želje, časa, ki ga lahko posveti prostovoljnemu delu. Nikakor ne morem reči, da od prostovoljcev pričakujemo, da bodo delu v MISC Infopeka namenili določeno število ur na teden. Nekdo bo lahko izbrani nalogi posvetil dve uri na teden, nekdo pa dve uri na mesec."

V lanskem šolskem letu je v MISC Infopeka sodelovalo več kot 30 mladih prostovoljcev, večinoma pa so bili med njimi dijaki. Gučkova lansko leto ocenjuje kot odlično, prostovoljci pa so delovali na treh področjih: v skupini za dobro informiranost mladih v mestu, v projektni skupini in v skupini za nudenje pomoči otrokom in mladostnikom s šolskimi težavami. "Vsaka skupina je seveda izvajala čisto svoje aktivnosti, tako da bi bilo zelo težko izpostaviti samo eno, ki bi bila najpomembnejša. Prostovoljci v skupini za nudenje pomoči so celo šolsko leto pomagali osnovno- in srednješolcem z brezplačnimi inštrukcijami, tako da je njihova pomoč neprecenljiva. Projektna skupina je organizirala sklop štirih literarnih čajank, na katerih so bila predstavljena dela, ki so bila obvezna na maturi iz slovenskega jezika s književnostjo. Na zadnji čajanki smo imeli tolikšen obisk, da žal niso mogli vsi ostati v dvorani - to je vsekakor velik uspeh, sploh če vemo, da prostovoljci vse organizirajo sami," pravi Gučkova.

Danes je sicer le redko kdo pripravljen delati zastonj, vendarle pa Gučkova meni: "To, kar si lahko vsak pridobi z opravljanjem prostovoljnega dela, je po mojih izkušnjah neprecenljivo. Jaz lahko zase povem, da sem kot prostovoljka spoznala toliko zanimivih ljudi, ki jih drugače verjetno ne bi nikoli. Pridobila sem ogromno izkušenj, ki mi jih žal samo formalna izobrazba ne more nuditi - organizacija stvari, vodenje, komuniciranje z mediji, načrtovanje... In vesela sem, da je vedno več mladih, ki v prostovoljnem delu vidijo prav to - druženje z vrstniki in pridobivanje izkušenj."
Mojca Grandovec