sobota, december 26, 2009

Urška Breznik - članek/intervju v VEČERU, 26.12.2009

OBSTAJAJO DRUGAČNI SVETOVI

Članek/intervju z Urško Breznik, mentorico prostovoljcem v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru Infopeka

četrtek, december 17, 2009

Prostovoljci so praznovali, dostop.si, 12.12.2009

Prostovoljci so praznovali

V petek, 11. 12. 2009, so v dvorani Gustaf člani MISC INFOPEKA pripravili različne aktivnosti za počastitev 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva. V okviru posveta so skušali iskati rešitve za organizacijske in in finančne težave prostovoljskih organizacij, gostili pa so tudi člane Evropske prostovoljske službe, ki so predstavili filme, ki so jih posneli za časa svojega bivanja v Sloveniji, enega si lahko ogledate tudi na dnu članka.

Prostovoljci so svoj dan otvorili že ob deveti uri zjutraj s pozdravnim govorom Dolores Šetina, vodje MISC INFOPEKA, prostovoljce, tako tuje kot domače, pa sta pozdravila tudi podžupan MOM Andrej Verlič, ter Tereza Novak, izvršna direktorica združenja za promocijo prostovoljstva Slovenska filantropija. Tako se je začel celodnevni posvet z naslovom »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, na katerem so prostovoljci skušali najti odgovore in rešitve za nekatere težave, ki jih, tudi zaradi narave njihovega dela, pestijo, če želijo dobro in uspešno izvajati svojo dejavnost na lokalni, pa verjetno tudi na globalni ravni.

Obiskovalcem so se tekom dopoldneva predstavili prostovoljski programi in organizacije, ki delujejo na lokalnem nivoju, nato pa so program nadaljevali z delom v skupinah. Primož Jamšek, vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, je vodil pogovor z naslovom Potrebna podpora za razvoj organiziranja prostovoljskega dela v Mariboru, Veronika Vodlan iz Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, pa je vodila pogovor z naslovom Finančne potrebe in finančni viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela.

Program se je nadaljeval šele proti večeru, ko so se gostje iz tujine, prostovoljci Evropske prostovoljske službe, predstavili zbranim s filmi, ki so jih posneli ob svojem bivanju v Sloveniji. Videli smo vse, tako predstavitve okolja v katerem so živeli, delali in ustvarjali, kot tudi popolnoma fiktivne zgodbe. Na dostop.si vam s pomočjo MISC INFOPEKA omogočamu tudi ogled filma prostovoljke iz Italije, ki svoj čas kot prostovoljka v tujini preživlja v Mariboru. Kot zadnji, osmi, se je odvrtel zabaven igrani film Bograč. V kontekstu zadnjega filma so nato vsem zbranim torej ponudili bograč, ni pa manjkalo niti pijače in prigrizkov.

Po filmih pa se je za prostovoljce začela še zabava, saj je bilo na dnevnem redu navedeno še proslavljanje desete obletnice MISC INFOPEKA. O prostovoljnem delu, delovanju in možnostih za sodelovanje pa smo se pogovorili z Urško Breznik.Posvet »Izzivi in moznosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, dostop.si, 11.12.2009

Posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«

V petek, 11. 12. 2009, bomo med 9:00 in 13:00 tako izvedli posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, katerega namen je predstaviti pomembno vlogo prostovoljskega dela v družbi in locirati glavne prednosti in izzive, s katerimi se ob svojem delu srečujemo. Uvodnim besedam, za katere smo zaprosili gospo Barbaro Miklič Türk, Ambasadorko prostovoljstva, predstavnika Mestne občine Maribor gospoda Andreja Verliča, predstavnike Slovenske filantopije, Združenja za promocijo prostovoljstva, bo sledil posvet z delavnicama, nato pa ob 13:00 v dvorani Gustaf (Kulturni center Pekarna) tiskovna konferenca s predstavitvijo izsledkov posveta.

Praznovanje bomo v dvorani Gustaf nadaljevali v večernih urah, ko bodo ob 20:00 prostovoljci Evropske prostovoljne službe, ki gostujejo v organizacijah širom Slovenije, pripravili projekcije kratkih filmov, ki so jih mladi posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Po ogledu le-teh pa bomo ob prigrizku, prijetni družbi in dobri glasbi nazdravili še 10. rojstnemu dnevu MISC INFOPEKA.

petek, december 11, 2009

Dan prostovoljstva, rts.si, 11.12.2009

Dan prostovoljstva

V Sloveniji trenutno deluje več kot 22.000 nevladnih organizacij. Prostovoljstvo je v naši družbi močno prisotno saj v Slovenski filantropiji beležijo preko 186.000 prostovoljcev. Največ pomoči željnih je med gasilci, vse bolj v ospredje prihaja tudi področje sociale in medtem, ko v prestolnici občina že financira nekatere projekte, v Mariboru pa zaenkrat z denarjem skoparijo.

LINK DO VIDEA

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva, kulturnik.si, 10.12.2009

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva

Dvorana Gustaf, Zavod Pekarna,, Maribor
V obeležitev 5. decembra - Mednarodnega dne prostovoljstva, pripravljamo v MISC INFOPEKA (v sodelovanju s Slovensko filantropijo in ob podpori MOM) aktivnosti, namenjene zahvali in promociji organizacij, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe. Med 9. in 13. uro bomo izvedli posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", katerega namen je predstaviti pomembno vlogo, ki jo prostovoljsko delo igra v družbi ter locirati glavne prednosti in slabosti, s katerimi se ob svojem delu srečujemo.

Program posveta:
8:45 - 9:00 Prihod udeležencev;
9:00 - 9:15 Pozdravne besede: Dolores šegina,vodja MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, g. Andrej Verlič, podžupan Mestne občine Maribor, ga. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva.
9:15 - 9:45 Predstavitev programa: Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji, Sistemska ureditev prostovoljstva, Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.
9:45 - 10:45 Predstavitve prostovoljskih programov in dejavnosti organizacij, ki delujejo na lokalnem nivoju.
10:45 - 11:00 Odmor
11:00 - 12:45 Delo v skupinah: Potrebna podpora za razvoj organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru, vodi: Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva; Finančne potrebe in finančni viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela, vodi: Veronika Vodlan, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS
12:45 - 13:15 Odmor
13:15 Povzetek in tiskovna konferenca

Praznovanju se bodo pridružili tudi tuji prostovoljci, ki v okviru Evropske prostovoljske službe gostujejo v Sloveniji in ob 20:00 v dvorani Gustaf pripravili projekcije kratkih filmov, ki so jih posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Po ogledu le-teh pa bomo ob prigrizku, prijetni družbi in dobri glasbi nazdravili še 10. rojstnemu
dnevu MISC INFOPEKA.

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva, prireditve.info

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva

V obeležitev 5. decembra - Mednarodnega dne prostovoljstva, pripravljamo v MISC INFOPEKA (v sodelovanju s Slovensko filantropijo in ob podpori MOM) aktivnosti, namenjene zahvali in promociji organizacij, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe. Med 9. in 13. uro bomo izvedli posvet *?Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru?*, katerega namen je predstaviti pomembno vlogo, ki jo prostovoljsko delo igra v družbi ter locirati glavne prednosti in slabosti, s katerimi se ob
svojem delu srečujemo.

Program posveta:
8:45 -- 9:00 Prihod udeležencev;
9:00 -- 9: 15 Pozdravne besede: Dolores Šegina,vodja MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, g. Andrej Verlič, podžupan Mestne občine Maribor, ga. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva.
9:15 --
9:45 Predstavitev programa: Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji, Sistemska ureditev prostovoljstva, Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.
9:45 -- 10:45 Predstavitve prostovoljskih programov in dejavnosti organizacij, ki delujejo na lokalnem nivo.
10:45 -- 11:00 Odmor
11:00 -- 12:45 Delo v skupinah: Potrebna podpora za razvoj organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru, vodi: Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva; Finančne potrebe in finančni viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela, vodi: Veronika Vodlan, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij -- CNVOS
12:45 -- 13:15 Odmor
13:15 Povzetek in tiskovna konferenca

Praznovanju se bodo pridružili tudi tuji prostovoljci, ki v okviru Evropske prostovoljske službe gostujejo v Sloveniji in *ob 20:00* v dvorani Gustaf pripravili *projekcije kratkih filmov*, ki so jih posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Po ogledu le-teh pa bomo ob prigrizku, prijetni družbi in dobri glasbi nazdravili še *10. rojstnemu dnevu MISC INFOPEKA*.

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", nevladna.org, 11.12.2009

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru"

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva vabi na
Posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, ki bo v petek, 11.12.2009, od 9:00 do 13:00 v prostorih MISC INFOPEKA.

Mednarodni dan prostovoljstva (5.december) je namenjen zahvali in promociji organizacijam, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo in vanj vključujejo prostovoljke in prostovoljce vseh starosti, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe. Različne generacijske skupine imajo različne potrebe, zato je spekter sodelujočih in njihovih aktivnosti ob praznovanju Mednarodnega dne prostovoljstva zelo širok. Praznovanje je odlična priložnost za promocijo in predstavitev prostovoljstva v vsej njegovi raznolikosti in pestrosti, hkrati pa način za preseganje teh razlik in posredovanje skupnega sporočila: Prostovoljno delo bogati človeka, ne glede na njegovo starost, spol ali položaj.

Na posvet so vabljeni predstavniki organizacij, mentorji organiziranega prostovoljskega dela in prostovoljke ter prostovoljci.

četrtek, december 10, 2009

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", mariborcan.si

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru"

V petek, 11. 12. 2009, bomo med 9:00 in 13:00 tako izvedli posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, katerega namen je predstaviti pomembno vlogo prostovoljskega dela v družbi in locirati glavne prednosti in izzive, s katerimi se ob svojem delu srečujemo. Uvodnim besedam, za katere smo zaprosili gospo Barbaro Miklič Türk, Ambasadorko prostovoljstva, predstavnika Mestne občine Maribor gospoda Andreja Verliča, predstavnike Slovenske filantopije, Združenja za promocijo prostovoljstva, bo sledil posvet z delavnicama, nato pa ob 13:00 v dvorani Gustaf (Kulturni center Pekarna) tiskovna konferenca s predstavitvijo izsledkov posveta.

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva, napovednik.com

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva

V obeležitev 5. decembra - Mednarodnega dne prostovoljstva, pripravljamo v MISC INFOPEKA (v sodelovanju s Slovensko filantropijo in ob podpori MOM) aktivnosti, namenjene zahvali in promociji organizacij, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe.

V petek, 11. 12., bomo med 9. in 13. uro tako izvedli posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", katerega namen je predstaviti pomembno vlogo, ki jo prostovoljsko delo igra v družbi ter locirati glavne prednosti in slabosti, s katerimi se ob svojem delu srečujemo.


Program posveta:
8:45 – 9:00 Prihod udeležencev

9:00 – 9: 15 Pozdravne besede:
- ga. Dolores Šegina,vodja MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže,
- g. Andrej Verlič, podžupan Mestne občine Maribor,
- ga. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva.

9:15 – 9:45 Predstavitev programa:
- Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji,
- Sistemska ureditev prostovoljstva,
Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.

9:45 – 10:45 Predstavitve prostovoljskih programov in dejavnosti organizacij, ki delujejo na lokalnem nivoju

10:45 – 11:00 Odmor

11:00 – 12:45 Delo v skupinah:
- Potrebna podpora za razvoj organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru, vodi: Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva;
- Finančne potrebe in finančni viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela, vodi: Veronika Vodlan, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS.

12:45 – 13:15 Odmor

13:15 Povzetek in tiskovna konferenca


Praznovanju se bodo pridružili tudi tuji prostovoljci, ki v okviru Evropske prostovoljske službe gostujejo v Sloveniji in ob 20:00 v dvorani Gustaf pripravili projekcije kratkih filmov, ki so jih posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Po ogledu le-teh pa bomo ob prigrizku, prijetni družbi in dobri glasbi nazdravili še 10. rojstnemu dnevu MISC INFOPEKA.

Prednosti in izzivi prostovoljskega dela v Mariboru - Večer, 10.12.2009

Prednosti in izzivi prostovoljskega dela v Mariboru

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva pripravlja Mladinski informacijsko-svetovalni center (MISC) Infopeka v sodelovanju s Slovensko filantropijo in mariborsko občino aktivnosti, namenjene zahvali organizacijam, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo, prav tako pa prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe.

V petek, 11. decembra, bodo tako med 9. in 13. uro izvedli posvet o organiziranem prostovoljskem delu v Mariboru, katerega namen bo predstaviti pomembnost vloge prostovoljskega dela v družbi in locirati glavne prednosti in izzive, s katerimi se ob svojem delu srečujejo prostovoljci. Na srečanju bosta med drugim zbrane nagovorila Barbara Miklič Tūrk, ambasadorka prostovoljstva, in podžupan MOM Andrej Verlič. Ob 20. uri bodo prostovoljci Evropske prostovoljne službe pripravili projekcije kratkih filmov, ki so jih mladi posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Temu sledi zabava ob 10-letnici MISC Infopeke.

Prostovoljci in prostovoljske organizacije se lahko na posvet prijavijo ali posredujejo morebitna vprašanja na MISC Infopeka, Ob železnici 16, v Mariboru, na elektronski naslov infopekaŽinfopeka.org ali pa na telefonsko številko 02 300 68 50.

Jasmina Cehnar

sobota, december 05, 2009

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", index.hr

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru"

Maribor, 25. novembra 2009 (MOREL) -Petega decembra praznujemo Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj (krajše Mednarodni dan prostovoljstva), ki ga je leta 1985 razglasila Organizacija združenih narodov. Mednarodni dan prostovoljstva je namenjen zahvali in promociji organizacijam, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo in vanj vključujejo prostovoljke in prostovoljce vseh starosti, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe.