petek, oktober 10, 2008

Drugačne sanje
7DNI, 08.10.2008

Obstajajo drugačni svetovi. Drugačne sanje. Sanje, kjer je neuspeh dovoljen časten. Včasih celo nekaj, za čemer se stremi. Svet, v katerem priznanja niso edino merilo briljantnosti ali človekove vrednosti. Poznam in imam rada številne bojevnike, ljudi, ki so vredni veliko več od mene, ljudi, ki gredo v spopad vsak dan, čeprav že vnaprej vedo, da jim ne bo uspelo. Drži, v najbolj vulgarnem pomenu besede so v življenju morda manj uspešni, a so zdaleč najbolj izpopolnjeni. (Arundhati Roy, Come September) ...

Z besedami o drugačnih svetovih in sanjah je indijska pisateljica in aktivistka opisala ljudi, katerih življenjsko vodilo presega zgolj sanje o materialnem bogastvu in slavi, za katere se morda zdi, da v življenju zaradi tega ubirajo težjo pot. S temi besedami bi prav tako lahko opisali prostovoljce. Vedno več nas je, eni sodelujemo v organiziranem prostovoljstvu, drugi so zaradi ponotranjenega občutka odgovornosti in visoke sposobnosti empatije prostovoljci že vse svoje življenje, pa se tega morda niti zavedajo ne. Sama že nekaj let kombiniram oboje na področjih, kjer čutim, da lahko največ pripomorem. Že vrsto let kot prostovoljka med drugim delujem na področju pravic živali, v zadnjem času pa delujem kot mentorica mladim prostovoljcem v MISC INFOPEKA (www.infopeka.org), ki se s prostovoljskim delom šele spoznavajo. Vedno znova upam, da bo ta prva izkušnja zanje prijetna in da bo prostovoljstvo postalo sestavni del njihovega življenja v vseh starostnih obdobjih. Da bodo s seboj odnesli vedenje, da je prostovoljstvo ena izmed osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej, da ustvarja možnosti aktivnega, prepoznavnega, glasnega delovanja v družbi, katere državljani postajajo vedno bolj uniformirani, da nudi mlademu človeku možnost, da se posveti (če si izposodim besede Borisa Pasternaka) "najpoglavitnejšemu, moči življenja ali lepoti ali resnici, da bi ravnale s tabo, ne pa strmoglavljene človeške ustanove", da se nauči braniti interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, brez glasu in potisnjeni na rob. MISC INFOPEKA (ki deluje pod okriljem zavoda Pekarna-magdalenske mreže), v tem duhu deluje že deset let. Mlade vzpodbuja, da preko prostovoljskega vrstniškega dela priskočijo na pomoč svojim vrstnikom pri reševanju stisk, ki so povezane bodisi s težavami v šoli bodisi doma ter jim hkrati nudi možnost razvijanja in uresničevanja lastnih idej, spoznavanje novih prijateljev ter razumevanje različnosti. Vzpodbujamo jih k temu, da bodo prepoznavali svojo vlogo in stališča v tem svetu, da se ne bodo prenehali spraševati: KAKO ŽIVIM?V šolskem letu 2008/2009 začenjamo z organiziranim prostovoljskim delom 13. oktobra, ko bo najprej na vrsti usposabljanje za prostovoljce, to je osnova za ustrezno opravljanje dela in za varnost delovanja prostovoljcev, saj ščiti uporabnike, prostovoljce in organizacijo, v kateri ti delujejo. Usposabljanje, ki je sestavljeno iz usposabljanja na osebnostnem nivoju in iz usposabljanja za neposredno delo v našem centru, sledi načelu doživljajskega učenja, kjer ima prednost pred teoretičnim znanjem pridobivanje znanja skozi izkušnje, v delavnicah, igranju vlog, debatah in predstavitvah. Dijake, študente, brezposelne in zaposlene, ki prebirate to pismo, toplo vabim, da se nam pridružite. Morda nekdo potrebuje ravno vaš svet.

Urška Breznik, mentorica prostovoljcev v MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, Maribor

četrtek, oktober 09, 2008

Infopeka praznuje deseto obletnico, večer 08.10.2008


Letošnje šolsko leto Mladinski informacijsko-svetovalni center (MISC) Infopeka, ki deluje pod okriljem Pekarne - Magdalenske mreže, praznuje desetletnico organiziranega prostovoljskega dela Mladi za mlade. "Vsako leto znova ugotavljamo pomembnost prostovoljnega vrstniškega dela, saj se mladi pri reševanju stisk, ki so povezane bodisi s težavami v šoli bodisi doma, raje obrnejo na vrstnike," pomen medsebojne pomoči mladih pojasni Urška Breznik, mentorica prostovoljcev v Infopeki. Prostovoljci se v okviru te organizacije namreč že leta vključujejo v zagotavljanje brezplačne učne pomoči mladim in pomoči pri reševanju njihovih osebnostnih stisk, prav tako v organizacijo neprofitnih kulturnih prireditev in delo na področju motiviranja, informiranja ter ustvarjalnosti. Zato tudi letos vse dijake, študente, brezposelne in zaposlene mlade pozivajo, da svoje znanje, energijo in občutek za sočloveka usmerijo v brezplačno zagotavljanje učne in osebne pomoči otrokom in mladostnikom.
Organizirano prostovoljsko delo se bo pričelo že ta mesec, novinci pa bodo morali najprej skozi osnovno usposabljanje za prostovoljce, ki sledi načelu doživljajskega učenja. "Tukaj ima pred teorijo prednost pridobivanje znanja skozi izkušnje - delavnice, igranje vlog, debate in predstavitve," pove Breznikova in poudari, da je prostovoljstvo tudi način, s katerim lahko mladi aktivno delujejo v svojem okolju. Informativni sestanek za opravljanje organiziranega prostovoljnega dela v šolskem letu 2008/2009 bo v ponedeljek, 13. oktobra, ob 17. uri v prostorih Infopeke, Ob železnici 16 v Mariboru.
Jasmina Cehnar

sreda, oktober 08, 2008

DESET LET PROSTOVOLJSKEGA DELA V MISC INFOPEKA

Spekter, oktober 2008

V letošnjem šolskem letu Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki deluje pod okriljem Pekarne magdalenske mreže, obeležuje deseto obletnico izvajanja organiziranega prostovoljskega dela mladi za mlade. V letih delovanja se je potrdilo naše prepričanje, da prostovoljsko delo mladim omogoča pridobitev pomembnih življenjskih izkušenj, hkrati pa spodbuja motivacijo mladih, da se v življenju odločajo za cilje, ki so pomembnejši od materialnih.


Na spletnem portalu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, www.prostovoljstvo.org, katere aktivna članica je tudi MISC INFOPEKA, lahko med drugim preberemo, da ima prostovoljstvo velik pomen za skupnost, saj:
• brani interese posameznikov inskupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
• je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
• je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

V MISC INFOPEKA vsako leto znova ugotavljamo pomembnost prostovoljskega vrstniškega dela, saj se mladi pri reševanju stisk, ki so povezane bodisi s težavami v šoli bodisi doma, raje obrnejo na vrstnike. Z vrstniškim delom mislimo predvsem na pomoč pri delu za šolo, pomoč pri reševanju osebnostnih stisk, delo na področjih motiviranja, informiranja in ustvarjalnosti. Tako naši prostovoljci že vsa leta zelo uspešno nudijo brezplačno učno pomoč, bili so pobudniki in organizatorji znamenitih Literarnih čajank, kjer so s strokovnjaki razpravljali o literaturi za maturitetne eseje, izpeljevali so gverilske ulične akcije za spodbujanje prostovoljstva med mladimi, se družili z otroki z manj priložnostmi vokviru projekta Pekarna Dobiš daš, preizkusili svoje organizacijske in vodstvene sposobnosti pri organizaciji neprofitnih kulturnih prireditev in tako omogočili srednješolskim bandom, da se predstavijo na velikem koncertu Gustok v dvorani Gustaf, organizirali modno revijo »Oblačenja«, projekt »Mariborski obrazi«, sodelovali pri raziskovanju in pripravi prvega vodnika za mlade popotnike poMariboru POSTOP, pripravljali ustvarjalne in kreativne delavnice ter vsa leta namenjali posebno pozornost informiranju mladih in promociji prostovoljnega dela med njimi. Seveda vse pod budnim očesom mentorice in zunanje strokovne sodelavke. V zahvalo za ves trud, dobro voljo in energijo, ki jo mladi prostovoljci vložijo v svoje delo, je bila MISC INFOPEKA letos pobudnica in soorganizatorka Festivala prostovoljstva mladih v Mariboru, s katerim smo se pridružili praznovanju mednarodnega dneva prostovoljstva mladih.V šolskem letu 2008/2009 začenjamo z organiziranim prostovoljskim delom v mesecu oktobru, ko bo najprej na vrsti usposabljanje za prostovoljce, ki je osnova za ustrezno opravljanje dela in za varnost delovanja prostovoljcev, saj ščiti uporabnike, prostovoljce in našo organizacijo, v kateri prostovoljci delujejo. Usposabljanje je sestavljeno iz usposabljanja na osebnostnem nivoju in usposabljanja za neposredno delo v našem centru. Sledi načelu doživljajskega učenja, pri katerem ima prednost pred teoretičnim znanjem pridobivanje znanja skozi izkušnje, v delavnicah, ob igranju vlog, v debatah in predstavitvah. Seveda pa prostovoljci pri svojem delu uporabljajo znanja in veščine, ki jih prinesejo ob vstopu v naš center. Usposabljanje povečuje učinkovitost prostovoljcev, saj jih opremi z novimi veščinami, znanjem, idejami. Dejstvo, da je usposabljanje sestavni del projekta, omogoča vključevanje širokega kroga prostovoljcev. Poleg tega so evalvacije usposabljanj iz preteklih let s strani prostovoljcev potrdile potrebo po tovrstnem usposabljanju, saj so izrazili, da so pridobili potrebna nova znanja in praktične izkušnje, povečala se je njihova samozavest in izboljšala samopodoba, porasel je občutek, da lahko sami storijo nekaj za svoje okolje in zase, ter spoznanje o vrednosti in nujnosti aktivnega delovanja v svojem okolju. V skladu z Evropsko listino prostovoljstva in Etičnimi načeli v socialnem varstvu vsem prostovoljcem zagotavljamo ustrezno usposabljanje pred pričetkom dela, možnost individualnih in skupinskih konzultacij, usposabljanje ob delu, podporo in spremljanje, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, povračilo potnih stroškov, prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira zavod Pekarna magdalenske mreže, in kar je najpomembnejše – možnost razvijanja in uresničevanja lastnih idej ter spoznavanje novih prijateljev. Smo podpisniki Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva, ki predstavlja osnovne napotke dobrega dela v prostovoljstvu, ki naj bi jih upoštevale vse prostovoljske organizacije, neglede na dejavnost, v katero so prostovoljke in prostovoljci vključeni. V letošnjem šolskem letu toplo vabimo dijakinje in dijake, študentke in študente, brezposelne in zaposlene mlade, da svoje znanje, energijo in občutek za sočloveka usmerite v brezplačno nudenje učne in osebne pomoči otrokom in mladostnikom in/ali sodelujete v projektu Pekarna Dobiš daš, Aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov z manj priložnostmi. Seveda pa smo zmeraj odprti za nove ideje, in če se bo izkazalo, da bi skupina mladih prostovoljcev rada na oder postavila kakšen koncert, gledališko predstavo, modno revijo ali kaj drugega, se bomo potrudili in skupaj izpeljali tudi to. Naj ob koncu tega prispevka citiram indijsko pisateljico in aktivistko ArundhatiRoy, ki je s temi besedami opisala ljudi, ki bolj kot sanje o materialnem bogastvu ali slavi cenijo odgovornost, zrelost in empatijo, ki jih ima vsak posameznik priložnost dnevno izkazovati kateremukoli drugemu živemu bitju, če se le odloči za to in čeprav se včasih zazdi, da ubira v življenju težjo pot.
Obstajajo drugačni svetovi. Drugačne sanje. Sanje, kjer je neuspeh dovoljen. Časten. Včasih celo nekaj, za čemer se stremi. Svet, v katerem priznanja niso edino merilo briljantnosti ali človekove vrednosti. Poznam in imam rada številne bojevnike, ljudi, ki so vredni veliko več od mene, ljudi, ki gredo v spopad vsak dan, čeprav že vnaprej vedo, da jim ne bo uspelo. Drži, v najbolj vulgarnem pomenu besede so v življenju morda manj uspešni, a so zdaleč najbolj izpopolnjeni. (Arundhati Roy, Come September)
Več o prostovoljstvu v MISC INFOPEKAlahko preberete tudi na www.infopeka.org, lahko pa nam tudi pišete, naspokličete ali osebno obiščete vsakdelavnik med 10.00 in 18.00.MISC INFOPEKA, Ob železnici 16,2000 Maribor, e-pošta: infopeka@infopeka.org, telefon: 02 300 68 50,041 481 246.31

četrtek, oktober 02, 2008