petek, januar 15, 2016

Kako brati in razumeti občinski proračun, Večer, 15. januar 2016

Pekarna Magdalenske mreže vabi danes, 15. januarja, ob 17. uri v Infopeko na delavnico Kako brati in razumeti občinski proračun. Delavnico bo vodil Franci Štelcer, pred upokojitvijo vodja oddelka za finance Mestne občine Maribor.Izhodišča občinskega proračuna v Mestni občini Maribor (MOM) za leto 2016 so objavljena, zato je namen delavnice, da z informacijami in znanjem oboroži prebivalce MOM, da bodo znali sami interpretirati stanje proračuna in se tudi zavzemati za želene spremembe v njem.
Strokovnjak za proračun bo udeležencem delavnice na poljuden način predstavil različne aspekte formacije proračuna. "Na delavnici bomo izvedeli, od kod MOM črpa denar in kakšne so dejanske spremembe v prihodkih, ki se pojavljajo iz leta v leto. Izvedeli bomo, kakšne so zakonske obveznosti občine, kaj vse se financira iz občinskega proračuna. Spregovorili bomo tako o financiranju javnih zavodov kot nevladnih organizacij. Dotaknili se bomo delovanja javnih služb. Naučili se bomo sami navigirati po proračunu in samostojno slediti proračunskim postavkam, ki zadevajo naša interesna področja. Ne nazadnje se bomo dotaknili konkretnih številk trenutnih javno znanih izhodišč za proračun 2016," še napovedujejo v Pekarni.
Branka Bezjak

Pekarna v postopno prenovo, Večer, 29. december 2015

Z novo streho na eni od stavb so se začela nujna dela za preprečitev nadaljnjega propadanja Pekarne; projekt je pripravljen, občinsko financiranje (še) ne.


V Lubadarju, kjer med drugimi ustvarjajo likovniki in bendi, več ne zamaka. (Igor Napast)


Potem ko je propadel poskus celovite obnove Kulturnega centra (KC) Pekarna, so se letos v tem braniku alternative vendarle začela investicijsko-vzdrževalna dela. Prvi je na vrsto prišel Lubadar, stavba, v kateri domujejo bendi, likovni umetniki, Bukvarna Ciproš in Akademsko planinsko društvo (APD) Kozjak. Eden večjih objektov v nekdanjem kompleksu vojaške pekarne je dobil novo streho in žlebove. S tem je uporabnikom zagotovljeno bolj varno in kakovostno delovanje. "Za nekoga, ki si obnavlja hišo, nova streha morda ni velika stvar, vendar je za nas pomembno, da se je nekje začelo," je bil včeraj zadovoljen Ramiz Derlić, predsednik Mladinskega centra (MC) Indijanez in član delovne skupine za obnovo Pekarne, sestavljene iz predstavnikov uporabnikov stavb, programskega sveta Pekarne, Mladinskega kulturnega centra (MKC), urada za kulturo in projektne pisarne na MOM.

O obnovi skupaj

Skupina se s projektom investicijskega vzdrževanja Pekarne ukvarja že zadnji dve leti, ko je po vodi splavala obnova Hladilnice in Lubadarja. Za projekt je imela mariborska občina zagotovljenega 1,8 milijona evrov evropskega denarja, sama pa bi morala primakniti še 1,1 milijona, a druga in tretja faza obnove Pekarne v času župana Franca Kanglerja ni doživela realizacije. Leta 2013 je takrat novopečeni župan Andrej Fištravec zadevo postavil za prioriteto, a pri tem zahteval soglasje pekarnarjev, ki pa se o obnovi niso mogli zediniti. Prevladovalo je mnenje, da bi poseg domicil alternativne scene preveč polikal in institucionaliziral. Po dolgotrajnem pregovarjanju znotraj Pekarne in tudi na relaciji z lokalno oblastjo je zmanjkalo časa za pravočasni začetek del, občina je izgubila evropski denar, uporabniki Pekarne pa so namesto prijave na novi razpis predlagali postopno obnovo v smislu investicijskega vzdrževanja. Fištravec je včeraj ocenil, da se je razplet dogodkov izkazal za pozitivnega, saj da bo postopnost gradbenih del zagotovila večjo funkcionalnost Pekarne, kot bi jo velik poseg. Župan in pekarnarji se tudi strinjajo, da je prišlo do dobrega sodelovanja med občino in nevladniki, ki so se in se še bodo v okviru delovne skupine skupaj odločali, kaj je možno postoriti.

Donirali dokumentacijo

Streha Lubadarja je bila na vrsti prva, ker je zamakala. Sledila bo obnova MC Pekarne, Hiške in garaže, ki je že pred časom pogorela. Projektno dokumentacijo so brezplačno pripravili pekarnarji sami, natančneje njihov član in podpornik, arhitekt Sašo Rek. "Tako smo se odločili zaradi časovne stiske, pa tudi zato, ker smo čutili, da občina tega ne bo mogla odkloniti. Tako smo lahko bili ves čas zraven in odločali o načinu sanacije. Če bi projekt, kot v preteklosti, delal kak drug biro, bi si lahko hitro zamislil kaj drugega kot varčnost, ki je nam pomembna že zadnjih 21 let," je pojasnil Derlić. Rek pa je povedal, da je projektantska vrednost nujnih gradbenih del, ki bi preprečila nadaljnje propadanje - sanacije streh, fasad in stavbnega pohištva Lubadarja, Hladilnice, MC Pekarne, Hiške in Gustafa - ocenjena na skupno 1,4 milijona evrov. Občina je sicer za sanacijo strehe Lubadarja zagotovila 80.000 evrov. Koliko bo obnovi Pekarne namenila v letu 2016, se Fištravec včeraj ni izrekel.Hkrati je ta čas v zaključni fazi tudi prenova upravljavskega modela v Pekarni, ki je v lasti občine, tehnično jo upravlja MKC, vsebinsko pa jo avtonomno vodijo uporabniki. Spremembe naj bi med drugim šle v smeri možnosti vključevanja novih uporabnikov in zahtevah po njihovi večji programski aktivnosti. Zdaj namreč velja, da novinci ne morejo priti do prostorov, "staroselci" pa tudi niso zavezani k izvajanju vsebin.
Jasmina Cehnar