nedelja, maj 16, 2010

Boja proti revščini in socialni izključenosti, Mariborčan 16.5.2010

Boja proti revščini in socialni izključenosti

Po državi se odvijajo različne prireditve, izobraževanja in druge aktivnosti v sklopu Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti. Ključni cilji leta so: priznanje pravice revnih in socialno izključenih oseb do dostojnega življenja in dejavnega udejstvovanja v družbi; poudarek skupne odgovornosti vseh pri odpravi posledic revščine; konkretni ukrepi za izkoreninjenje revščine in socialne izključenosti. Najbolj ogroženi so otroci, brezdomci in ranljive skupine, kot so velike družine z otroki, enostarševske družine ter starejši, invalidi in priseljenci. Vsak izmed nas lahko prispeva k odpravi posledic tega izziva s tem, ko, na primer, nameni lepo besedo ali nekaj svojega prostega časa sosedu, znancu ali tujcu.

Vedenje, sporazumevanje in osebna rast, Mariborčan, 16.5.2010

Vedenje, sporazumevanje in osebna rast

Mladinski informacijsko – svetovalni center INFOPEKA je organiziral dve delavnici na temo revščine in socialne izključenosti, namenjeni prostovoljcem in njihovim mentorjem. Na prvi delavnici so oblikovali tri glavne izzive, s katerimi se srečujejo pri njihovem delu (osebnost in samopodoba uporabnikov, odnos družbe do tematike in vloga podpornih organizacij), ter iskali rešitve zanje (ustrezna vzgoja, povečanje družbene občutljivosti, zakonska ureditev področja, podpora lokalne oblasti ...). Na drugi delavnici so udeleženci s pomočjo iger vlog, socialnih iger in samopresoje svojega vedenja spoznali možne načine strpnega vedenja, sočutnega sporazumevanja in osebne rasti. Izvajalki sta bili Moira Kobše in Adrijana Kos.

četrtek, maj 06, 2010

Kako je biti socialno izključen, Večer, 6.5.2010

Kako je biti socialno izključen

V sklopu evropskega leta socialne izključenosti in revščine so v društvu Center za pomoč mladim (CPM) Maribor v Dominikovem domu na Pohorju pripravili prvo izmed treh izobraževanj na temo Prostovoljno delo z mladimi, ki doživljajo socialno izključenost in revščino. Tridnevno izobraževanje, ki se je pričelo v ponedeljek popoldan, je potekalo kot izkustveni trening, udeležilo se ga je 17 prostovoljcev in njihovih mentorjev iz širšega območja Maribora in Ljubljane. Člani organizacij Projekt Človek, Društvo gluhih in naglušnih Podravja, Aisec, Center Most, Materinski dom Maribor, Zavod Dornava, Infopeka in drugih, so se posvetili sistematiki socialnega vključevanja, vlogi prostovoljca in socialni izključenosti skozi oči psihoterapije.

"Udeleženci so preko delavnice izkusili, kako je biti socialno izključen, v delavnici o človekovih pravicah smo spoznavali njihove kršitve," nam je vsebino, ki prepleta različne metode dela, od diskusij, stimulacij, tudi interaktivnih iger, predstavila Andreja Štavbe iz CPM Maribor. Kot je dejala, so pri izključevanju in revščini pogosto kršene pravice do igre, informiranja, zabave, zdravstvene oskrbe ali do učenja. Izobraževanje se je zaključilo včeraj, ko so se udeleženci poglobili v principe dobre prakse pri delu s socialno izključenimi in revnimi mladimi, z delavnico Socialna akcija pa so konkretno iskali in podajali ideje, kako v okviru svoje organizacije delati s to ciljno skupino.