torek, januar 18, 2011

Cestno brezdomstvo je le vrh ledene gore - Večer, 18.01.2011

Cestno brezdomstvo je le vrh ledene gore
V okviru Urbanih brazd, enega izmed programskih sklopov EPK 2012, so v Mariboru pripravili prvo javno razpravo in jo namenili problemu brezdomstva

Javna diskusija o problemu brezdomstva se je v Kinu Udarnik končala z odrskim performansom brezdomcev.
Sašo Bizjak
Javna diskusija o problemu brezdomstva se je v Kinu Udarnik končala z odrskim performansom brezdomcev.
Brezdomstvo postaja vedno bolj skrb vzbujajoče zaradi dejstva, da se na ulicah ne pojavljajo več le izključno stereotipizirani starejši moški, ampak tudi vedno več mladih in družin. Ravno zato so se Urbane brazde, programski sklop Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, odločile, da v okviru načrtnega odpiranja razprav in prostorov za artikuliranje tistih vprašanj, ki so potisnjena v družbeno ozadje, namenijo pozornost tudi brezdomstvu...

Iz ulice v gledališče - Maribor2012.info

Z ulice v gledališče

foto: Tomaž Gregorc
Od leve proti desni: Marta Štajduhar, Špela Razpotnik, Boštjan Cvetič (foto: Tomaž Gregorc)
Od leve proti desni: Tomi Gruden, Primož Časl (foto: Tomaž Gregorc)
Niko Šikman (foto: Tomaž Gregorc)
Od leve proti desni: Špela Razpotnik, Boštjan Cvetič (foto: Tomaž Gregorc)
Urška Breznik (foto: Tomaž Gregorc)
Gledališka skupina OdPisani, predstava »Cirkus negotovosti« (foto: Tomaž Gregorc)
17.1.2011 V četrtek popoldne so raziskovalci Urbanih brazd skupaj s Kralji ulice – Društvom za pomoč in samopomoč brezdomcev v kinu Udarnik organizirali javno diskusijo »Brezdomstvo – med negotovostjo obrobja in aktivnim ustvarjanjem sobivanja«, dogodek pa začinili s kratkim filmom »Marko« ter gledališko-vizualno predstavo skupine OdPisani: »CIRKUS NeGOTOVOSTI« iz režije Kraljev ulice.

Društvo Kraljev ulice so predstavili Špela Razpotnik, Primož Časl, Marta Štajduhar in Tomi Gruden. Društvo je v šestih letih aktivnega delovanja v delovno-prijateljski kolektiv združilo brezdomne, študente, profesorje in raziskovalce, ki so razvili svojevrstno metodologijo angažiranega terenskega dela, s katero vzpodbujajo aktivno udeleževanje brezdomnih v vrsti socialnih, izobraževalnih, umetniških in športnih aktivnosti. Kralje ulice vsi poznamo po njihovem mesečnem časopisu, a prodornost in inovativnost samega procesa, iz katerega je zrasla skupnost Kraljev, odražajo tudi Univerza pod zvezdami, gledališče zatiranih, programi ponovne nastanitve in zaposlovanja, dnevni center, trgovina rabljenih predmetov, ki so jo razvili prek socialnega podjetništva, mednarodni nogometni turnirji, gostovanja ter vrsta drugih aktivnosti, ki jih natančno in pregledno pojasnjujejo tudi na svojem spletnem mediju (http://www.kraljiulice.org/).

Javno diskusijo so poleg Kraljev obogatili tudi predstavniki treh organizacij iz Maribora (Nadškofijska Karitas Maribor, Zavetišče za brezdomce Maribor, ki deluje v okviru Centra za socialno delo in Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA), ki že vrsto let aktivno delujejo na področju socialne in karitativne pomoči. V predstavitvi so strnili svoje izkušnje in opozorili na ključne težave, s katerimi se soočajo iz dneva v dan.

Niko Šikman, strokovni delavec zavetišča za brezdomce Maribor je v predstavitvi bogatih aktivnosti poudaril, da jim krepko primanjkuje zlasti osebja, ki bi se lahko soočilo z vse pogostejšimi duševnimi stiskami brezdomnih, za kar bi potrebovali več psihologov in psihiatrov. Boštjan Cvetič iz Nadškofijske Karitas Maribor je spregovoril o brezplačni ambulanti, sprejemališču za brezdomne, ljudski kuhinji, o pomoči v hrani in obleki ter o novem, mobilnem nočnem servisu za brezdomne, ki je začel delovati pred nekaj meseci in prek katerega skrbijo, da v zimskem času ne bi prihajalo do podhladitev ali smrtnih žrtev med brezdomnimi v Mariboru. Izpostavil je tudi, da so doslej uspeli zaposliti sedem sodelavcev, ki so bili nekdaj brezdomni, brezposelni ali Romi ter da tako še hitreje vzpostavljajo komunikacijo z ljudmi, zapuščenimi na cestah. Urška Breznik iz MISC INFOPEKA – Pekarna-magdalenske mreže pa je opozorila zlasti na vse večji strah in z njim povezane stereotipe in diskriminacije, ki jih zapaža v Magdaleni, zlasti okrog Magdalenskega parka, kjer se nahajata obe zavetišči za brezdomne. Tako Cvetič kot Šikman sta izpostavila aktivno vlogo MOM pri aktivnostih z brezdomnimi. Vsi trije udeleženci diskusije iz Maribora pa so izpostavili tudi porast brezdomstva v Mariboru ter dejstvo, da se soočajo s pomanjkanjem strokovno dovolj usposobljenega in podpornega kadra (npr. psihologov, psihiatrov, pravnikov, zdravnikov idr.).

četrtek, januar 13, 2011

Dober odziv na akcijo After taxi - Večer, 13.01.2011

Dober odziv na akcijo After taxi

Natanko mesec dni je preteklo, odkar je tudi v Mariboru zaživela akcija After taxi, katere poglavitni cilj je zmanjšati število nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Kot smo že poročali, je program, ki ga izvaja Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka v sodelovanju z Združenjem DrogArt, namenjen mladim med 16. in 30. letom, ki si lahko priskrbijo brezplačne kupone za vožnjo s taksiji v vrednosti 15 evrov...

Tadeja Škerjanc