sreda, februar 22, 2006

Pomoč mladim umetnikom

Večer, 21.februar 2006 (pdf)

Projekti, ki spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost sodelujočih

Nagrade za najboljše

V okviru mariborskega multikulturnega centra Pekarna deluje tudi Infopeka, ki poleg drugih svojih aktivnosti objavlja razpise na kulturnih in drugih področjih, večinoma namenjene predvsem mladim ustvarjalcem.Mladi, ki jih zanima risanje, lahko pošljejo svoje izdelke na natečaj, ki spada v okvir mreže Interregion Region der Vielfalt / Regija raznolikosti. Gre za stripovski natečaj v Sloveniji in Avstriji, sodeluje lahko mladina do 27. leta starosti. Razpis je del projektnega modula, v katerem naj bi bil razvit dvojezični strip glede na aktualne antidiskriminacijske smernice Avstrije in Slovenije. Prispeli stripi bodo predstavljeni na potujoči razstavi, objavljeni bodo v tiskani obliki in kot brezplačne razglednice ter predstavljeni na internetu.Avtor stripa, ki bo osvojil prvo mesto, bo prejel denarno nagrado v višini 400 evrov, za drugo mesto bodo podelili 200 evrov, tretjeuvrščenemu pa 150 evrov. Rok za oddajo izdelkov je 28. februar.Umetnostna galerija Maribor (UGM) pa je razpisala likovni natečaj za mlade avtorje na temo avtoportreta. Cilj razpisa je skupinska razstava del izbranih avtorjev v razstavišču UGM in odkup enega oziroma dveh del za stalno zbirko UGM. Sodelujejo lahko avtorji, ki delujejo na območju Slovenije, stari od 20 do 35 let. Vsak sodelujoči lahko prijavi eno delo v eni od naslednjih zvrsti: slikarstvo, kiparstvo, risba, grafika, fotografija, video, novi mediji, instalacija, performans. Na natečaj naj se mladi umetniki, ki bi želeli sodelovati, prijavijo do 28. februarja po telefonu 02/22 94 694 ali na enaslovandreja.borinŽumetnostnagalerija.si. Komisija bo podelila odkupno nagrado v vrednosti 500.000 tolarjev (2087 €). Rok za oddajo del po pošti je 10. marec, osebno pa morajo biti dela dostavljena najpozneje do 13. marca do 15. ure.Tudi razpis Društva ustvarjalnih programov (DUP) se pridružuje razpisom, ki skušajo pomagati mladim umetnikom, ki bi želeli biti opaženi in predstavljeni, s kakovostno ponudbo sodelujočih pa doseči prepoznavno blagovno znamko kvalitete in umetniške vrednosti. Sodelujejo lahko vsi, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo ali oblikovanjem in zastopajo svoje avtorsko delo, vloge naj sodelujoči pošljejo po pošti na sedež društva na naslov DUP, Linhartova 11 a v Ljubljani.Vsem že naštetim razpisom se pridružuje še filmski natečaj za mlade, ki ga je objavil varuh človekovih pravic. Ta natečaj je le ena od oblik delovanja za strpno družbo, za katero se moramo sami zavestno odločati in tako tudi delovati. Sodelujejo lahko vsi, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo. Profesionalni filmski delavci in pedagogi lahko pri filmih sodelujejo zgolj kot mentorji, v poštev pridejo filmi, narejeni od decembra lani do 22. septembra, ki naj ne bodo daljši od desetih minut. Filmi in priloge morajo biti poslani do 22. septembra na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska 56, 1109 Ljubljana, s pripisom Filmski natečaj za mlade. Polona Jaunik