sobota, december 26, 2009

Urška Breznik - članek/intervju v VEČERU, 26.12.2009

OBSTAJAJO DRUGAČNI SVETOVI

Članek/intervju z Urško Breznik, mentorico prostovoljcem v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru Infopeka

četrtek, december 17, 2009

Prostovoljci so praznovali, dostop.si, 12.12.2009

Prostovoljci so praznovali

V petek, 11. 12. 2009, so v dvorani Gustaf člani MISC INFOPEKA pripravili različne aktivnosti za počastitev 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva. V okviru posveta so skušali iskati rešitve za organizacijske in in finančne težave prostovoljskih organizacij, gostili pa so tudi člane Evropske prostovoljske službe, ki so predstavili filme, ki so jih posneli za časa svojega bivanja v Sloveniji, enega si lahko ogledate tudi na dnu članka.

Prostovoljci so svoj dan otvorili že ob deveti uri zjutraj s pozdravnim govorom Dolores Šetina, vodje MISC INFOPEKA, prostovoljce, tako tuje kot domače, pa sta pozdravila tudi podžupan MOM Andrej Verlič, ter Tereza Novak, izvršna direktorica združenja za promocijo prostovoljstva Slovenska filantropija. Tako se je začel celodnevni posvet z naslovom »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, na katerem so prostovoljci skušali najti odgovore in rešitve za nekatere težave, ki jih, tudi zaradi narave njihovega dela, pestijo, če želijo dobro in uspešno izvajati svojo dejavnost na lokalni, pa verjetno tudi na globalni ravni.

Obiskovalcem so se tekom dopoldneva predstavili prostovoljski programi in organizacije, ki delujejo na lokalnem nivoju, nato pa so program nadaljevali z delom v skupinah. Primož Jamšek, vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, je vodil pogovor z naslovom Potrebna podpora za razvoj organiziranja prostovoljskega dela v Mariboru, Veronika Vodlan iz Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, pa je vodila pogovor z naslovom Finančne potrebe in finančni viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela.

Program se je nadaljeval šele proti večeru, ko so se gostje iz tujine, prostovoljci Evropske prostovoljske službe, predstavili zbranim s filmi, ki so jih posneli ob svojem bivanju v Sloveniji. Videli smo vse, tako predstavitve okolja v katerem so živeli, delali in ustvarjali, kot tudi popolnoma fiktivne zgodbe. Na dostop.si vam s pomočjo MISC INFOPEKA omogočamu tudi ogled filma prostovoljke iz Italije, ki svoj čas kot prostovoljka v tujini preživlja v Mariboru. Kot zadnji, osmi, se je odvrtel zabaven igrani film Bograč. V kontekstu zadnjega filma so nato vsem zbranim torej ponudili bograč, ni pa manjkalo niti pijače in prigrizkov.

Po filmih pa se je za prostovoljce začela še zabava, saj je bilo na dnevnem redu navedeno še proslavljanje desete obletnice MISC INFOPEKA. O prostovoljnem delu, delovanju in možnostih za sodelovanje pa smo se pogovorili z Urško Breznik.Posvet »Izzivi in moznosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, dostop.si, 11.12.2009

Posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«

V petek, 11. 12. 2009, bomo med 9:00 in 13:00 tako izvedli posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, katerega namen je predstaviti pomembno vlogo prostovoljskega dela v družbi in locirati glavne prednosti in izzive, s katerimi se ob svojem delu srečujemo. Uvodnim besedam, za katere smo zaprosili gospo Barbaro Miklič Türk, Ambasadorko prostovoljstva, predstavnika Mestne občine Maribor gospoda Andreja Verliča, predstavnike Slovenske filantopije, Združenja za promocijo prostovoljstva, bo sledil posvet z delavnicama, nato pa ob 13:00 v dvorani Gustaf (Kulturni center Pekarna) tiskovna konferenca s predstavitvijo izsledkov posveta.

Praznovanje bomo v dvorani Gustaf nadaljevali v večernih urah, ko bodo ob 20:00 prostovoljci Evropske prostovoljne službe, ki gostujejo v organizacijah širom Slovenije, pripravili projekcije kratkih filmov, ki so jih mladi posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Po ogledu le-teh pa bomo ob prigrizku, prijetni družbi in dobri glasbi nazdravili še 10. rojstnemu dnevu MISC INFOPEKA.

petek, december 11, 2009

Dan prostovoljstva, rts.si, 11.12.2009

Dan prostovoljstva

V Sloveniji trenutno deluje več kot 22.000 nevladnih organizacij. Prostovoljstvo je v naši družbi močno prisotno saj v Slovenski filantropiji beležijo preko 186.000 prostovoljcev. Največ pomoči željnih je med gasilci, vse bolj v ospredje prihaja tudi področje sociale in medtem, ko v prestolnici občina že financira nekatere projekte, v Mariboru pa zaenkrat z denarjem skoparijo.

LINK DO VIDEA

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva, kulturnik.si, 10.12.2009

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva

Dvorana Gustaf, Zavod Pekarna,, Maribor
V obeležitev 5. decembra - Mednarodnega dne prostovoljstva, pripravljamo v MISC INFOPEKA (v sodelovanju s Slovensko filantropijo in ob podpori MOM) aktivnosti, namenjene zahvali in promociji organizacij, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe. Med 9. in 13. uro bomo izvedli posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", katerega namen je predstaviti pomembno vlogo, ki jo prostovoljsko delo igra v družbi ter locirati glavne prednosti in slabosti, s katerimi se ob svojem delu srečujemo.

Program posveta:
8:45 - 9:00 Prihod udeležencev;
9:00 - 9:15 Pozdravne besede: Dolores šegina,vodja MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, g. Andrej Verlič, podžupan Mestne občine Maribor, ga. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva.
9:15 - 9:45 Predstavitev programa: Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji, Sistemska ureditev prostovoljstva, Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.
9:45 - 10:45 Predstavitve prostovoljskih programov in dejavnosti organizacij, ki delujejo na lokalnem nivoju.
10:45 - 11:00 Odmor
11:00 - 12:45 Delo v skupinah: Potrebna podpora za razvoj organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru, vodi: Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva; Finančne potrebe in finančni viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela, vodi: Veronika Vodlan, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS
12:45 - 13:15 Odmor
13:15 Povzetek in tiskovna konferenca

Praznovanju se bodo pridružili tudi tuji prostovoljci, ki v okviru Evropske prostovoljske službe gostujejo v Sloveniji in ob 20:00 v dvorani Gustaf pripravili projekcije kratkih filmov, ki so jih posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Po ogledu le-teh pa bomo ob prigrizku, prijetni družbi in dobri glasbi nazdravili še 10. rojstnemu
dnevu MISC INFOPEKA.

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva, prireditve.info

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva

V obeležitev 5. decembra - Mednarodnega dne prostovoljstva, pripravljamo v MISC INFOPEKA (v sodelovanju s Slovensko filantropijo in ob podpori MOM) aktivnosti, namenjene zahvali in promociji organizacij, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe. Med 9. in 13. uro bomo izvedli posvet *?Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru?*, katerega namen je predstaviti pomembno vlogo, ki jo prostovoljsko delo igra v družbi ter locirati glavne prednosti in slabosti, s katerimi se ob
svojem delu srečujemo.

Program posveta:
8:45 -- 9:00 Prihod udeležencev;
9:00 -- 9: 15 Pozdravne besede: Dolores Šegina,vodja MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, g. Andrej Verlič, podžupan Mestne občine Maribor, ga. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva.
9:15 --
9:45 Predstavitev programa: Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji, Sistemska ureditev prostovoljstva, Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.
9:45 -- 10:45 Predstavitve prostovoljskih programov in dejavnosti organizacij, ki delujejo na lokalnem nivo.
10:45 -- 11:00 Odmor
11:00 -- 12:45 Delo v skupinah: Potrebna podpora za razvoj organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru, vodi: Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva; Finančne potrebe in finančni viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela, vodi: Veronika Vodlan, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij -- CNVOS
12:45 -- 13:15 Odmor
13:15 Povzetek in tiskovna konferenca

Praznovanju se bodo pridružili tudi tuji prostovoljci, ki v okviru Evropske prostovoljske službe gostujejo v Sloveniji in *ob 20:00* v dvorani Gustaf pripravili *projekcije kratkih filmov*, ki so jih posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Po ogledu le-teh pa bomo ob prigrizku, prijetni družbi in dobri glasbi nazdravili še *10. rojstnemu dnevu MISC INFOPEKA*.

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", nevladna.org, 11.12.2009

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru"

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva vabi na
Posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, ki bo v petek, 11.12.2009, od 9:00 do 13:00 v prostorih MISC INFOPEKA.

Mednarodni dan prostovoljstva (5.december) je namenjen zahvali in promociji organizacijam, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo in vanj vključujejo prostovoljke in prostovoljce vseh starosti, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe. Različne generacijske skupine imajo različne potrebe, zato je spekter sodelujočih in njihovih aktivnosti ob praznovanju Mednarodnega dne prostovoljstva zelo širok. Praznovanje je odlična priložnost za promocijo in predstavitev prostovoljstva v vsej njegovi raznolikosti in pestrosti, hkrati pa način za preseganje teh razlik in posredovanje skupnega sporočila: Prostovoljno delo bogati človeka, ne glede na njegovo starost, spol ali položaj.

Na posvet so vabljeni predstavniki organizacij, mentorji organiziranega prostovoljskega dela in prostovoljke ter prostovoljci.

četrtek, december 10, 2009

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", mariborcan.si

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru"

V petek, 11. 12. 2009, bomo med 9:00 in 13:00 tako izvedli posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, katerega namen je predstaviti pomembno vlogo prostovoljskega dela v družbi in locirati glavne prednosti in izzive, s katerimi se ob svojem delu srečujemo. Uvodnim besedam, za katere smo zaprosili gospo Barbaro Miklič Türk, Ambasadorko prostovoljstva, predstavnika Mestne občine Maribor gospoda Andreja Verliča, predstavnike Slovenske filantopije, Združenja za promocijo prostovoljstva, bo sledil posvet z delavnicama, nato pa ob 13:00 v dvorani Gustaf (Kulturni center Pekarna) tiskovna konferenca s predstavitvijo izsledkov posveta.

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva, napovednik.com

Praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva

V obeležitev 5. decembra - Mednarodnega dne prostovoljstva, pripravljamo v MISC INFOPEKA (v sodelovanju s Slovensko filantropijo in ob podpori MOM) aktivnosti, namenjene zahvali in promociji organizacij, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe.

V petek, 11. 12., bomo med 9. in 13. uro tako izvedli posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", katerega namen je predstaviti pomembno vlogo, ki jo prostovoljsko delo igra v družbi ter locirati glavne prednosti in slabosti, s katerimi se ob svojem delu srečujemo.


Program posveta:
8:45 – 9:00 Prihod udeležencev

9:00 – 9: 15 Pozdravne besede:
- ga. Dolores Šegina,vodja MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže,
- g. Andrej Verlič, podžupan Mestne občine Maribor,
- ga. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva.

9:15 – 9:45 Predstavitev programa:
- Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji,
- Sistemska ureditev prostovoljstva,
Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.

9:45 – 10:45 Predstavitve prostovoljskih programov in dejavnosti organizacij, ki delujejo na lokalnem nivoju

10:45 – 11:00 Odmor

11:00 – 12:45 Delo v skupinah:
- Potrebna podpora za razvoj organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru, vodi: Primož Jamšek, Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva;
- Finančne potrebe in finančni viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela, vodi: Veronika Vodlan, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS.

12:45 – 13:15 Odmor

13:15 Povzetek in tiskovna konferenca


Praznovanju se bodo pridružili tudi tuji prostovoljci, ki v okviru Evropske prostovoljske službe gostujejo v Sloveniji in ob 20:00 v dvorani Gustaf pripravili projekcije kratkih filmov, ki so jih posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Po ogledu le-teh pa bomo ob prigrizku, prijetni družbi in dobri glasbi nazdravili še 10. rojstnemu dnevu MISC INFOPEKA.

Prednosti in izzivi prostovoljskega dela v Mariboru - Večer, 10.12.2009

Prednosti in izzivi prostovoljskega dela v Mariboru

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva pripravlja Mladinski informacijsko-svetovalni center (MISC) Infopeka v sodelovanju s Slovensko filantropijo in mariborsko občino aktivnosti, namenjene zahvali organizacijam, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo, prav tako pa prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe.

V petek, 11. decembra, bodo tako med 9. in 13. uro izvedli posvet o organiziranem prostovoljskem delu v Mariboru, katerega namen bo predstaviti pomembnost vloge prostovoljskega dela v družbi in locirati glavne prednosti in izzive, s katerimi se ob svojem delu srečujejo prostovoljci. Na srečanju bosta med drugim zbrane nagovorila Barbara Miklič Tūrk, ambasadorka prostovoljstva, in podžupan MOM Andrej Verlič. Ob 20. uri bodo prostovoljci Evropske prostovoljne službe pripravili projekcije kratkih filmov, ki so jih mladi posneli o svoji prostovoljski izkušnji v Sloveniji. Temu sledi zabava ob 10-letnici MISC Infopeke.

Prostovoljci in prostovoljske organizacije se lahko na posvet prijavijo ali posredujejo morebitna vprašanja na MISC Infopeka, Ob železnici 16, v Mariboru, na elektronski naslov infopekaŽinfopeka.org ali pa na telefonsko številko 02 300 68 50.

Jasmina Cehnar

sobota, december 05, 2009

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru", index.hr

Posvet "Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru"

Maribor, 25. novembra 2009 (MOREL) -Petega decembra praznujemo Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj (krajše Mednarodni dan prostovoljstva), ki ga je leta 1985 razglasila Organizacija združenih narodov. Mednarodni dan prostovoljstva je namenjen zahvali in promociji organizacijam, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo in vanj vključujejo prostovoljke in prostovoljce vseh starosti, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe.

sreda, november 18, 2009

Danes svetovni dan boja proti nestrpnosti - Večer, 18.11.2009

Danes svetovni dan boja proti nestrpnosti

Ob tej priložnosti bo ZPM s podelitvijo nagrad zaključila že tretji natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti.


V mariborski dvorani Gustaf v Kulturnem centru Pekarna bodo danes obeležili mednarodni dan boja proti nestrpnosti.

Ob tej priložnosti bo Zveza prijateljev mladine (ZPM) Maribor s podelitvijo nagrad zaključila že tretji natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti, ki ga je zbirala v okviru projekta 100 ljudi 100 čudi. "Namen akcije ni samo zbiranje sloganov proti nestrpnosti in spodbujanje kreativnega pisanja. V praktičnem delu projekta namreč mlade tudi vabimo v družbo z drugačnimi, s pripadniki drugih kultur, navad, da tako na neposreden način izkusijo drugačnost in jo tako lažje sprejemajo," je dejala koordinatorica projekta Tadeja Dobaj. Letošnja tema je bila "Kulturna pestrost na domačem dvorišču". Tako so na štirih lokacijah v Mariboru skozi delavnice, kulinariko, glasbo, ples, in drugo, mladim predstavili srbsko, makedonsko in romsko kulturo ter jih hkrati spodbujali, da napišejo slogan.

Generalna skupščina Združenih narodov je pred trinajstimi leti sprejela deklaracijo o temeljih za strpnost in razglasila 16. november za mednarodni dan strpnosti. Kot poudarjajo v ZPM, je ta tudi eno temeljnih vodil njihovega vsakodnevnega delovanja, zato bodo s projektom 100 ljudi - 100 čudi nadaljevali tudi prihodnje leto. Najboljše lanske slogane so natisnili na majice in jih oblikovali v radijske oglase, tudi za letošnje pa bodo skušali poskrbeti, da v javnosti ne bodo ostali preslišani.sta

torek, november 10, 2009

Pomoč mladostnikom in staršem - Večer, 09.11.2009

Pomoč mladostnikom in staršem

V Infopeki ponujajo pomoč osebam z motnjami hranjenja in organizirajo šolo za starše

Starši mnogokrat ne vedo, kako bi pomagali otroku pri učenju.
(Arhiv Večera)
Starši mnogokrat ne vedo, kako bi pomagali otroku pri učenju.

Motnje hranjenja so v zadnjem času vse bolj pogost pojav med mladimi. V Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru Infopeka ponujajo osebam, ki imajo motnje hranjenja, in njihovim svojcem ter drugim bližnjim različne oblike pomoči: možnost vključitve v skupino za pomoč dekletom z motnjami hranjenja, individualno svetovanje za tiste otroke in mladostnice/ke, ki se iz kakršnih koli razlogov ne želijo priključiti skupini, in individualno svetovanje za starše in druge bližnje.

Otrokom in mladostnikom z motnjami hranjenja ter njihovim staršem ponujajo v prvi vrsti razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznajo, da s svojim problemom niso osamljeni. Prisotnost staršev, prijateljev, partnerjev, sodelavcev, profesorjev in drugih bližnjih osebe z motnjami hranjenja je zelo pomembna, saj so prav oni pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju. Informativni sestanek bo danes ob 16. uri v prostorih Infopeke.

V Infopeki v letošnjem šolskem letu organizirajo tudi šolo za starše z motom Kako pomagati otroku pri učenju. Starši so tisti, ki lahko v mnogih primerih pomagajo otroku preprečiti neugodne posledice šolskega neuspeha, vendar velikokrat ne vedo, kako. Šola za starše bo potekala v obliki brezplačnih delavnic, kjer bodo starši dobili nasvete, kako pomagati otroku, da se nauči učiti, seznanjeni bodo z različnimi tehnikami, nasveti, vajami za večjo zbranost, boljše pomnjenje, dobili bodo osnovne informacije o možnih oblikah pomoči oziroma kje poiskati pomoč. Starše in druge bližnje otrok med 6. in 15. letom starosti vabijo na informativni sestanek, ki bo jutri, v torek, ob 16. uri v MISC Infopeka, Ob železnici 16, v Mariboru (tel. 02 300 68 50, 041 481 246).

Zvezdana Bercko

Pomoč mladim z motnjami hranjenja - Večer, 05.11.2009

Pomoč mladim z motnjami hranjenja

Zaradi vse pogostejšega pojavljanja motenj hranjenja med mladimi v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru (MISC) Infopeka ponujajo psihosocialno pomoč osebam in svojcem oseb z tovrstnimi motnjami. Razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznajo, da s svojim problemom niso osamljeni, lahko mladostniki pridobijo v skupini za pomoč dekletom z motnjami hranjenja ali pa se odločijo za individualno svetovanje. Svetovanje je organizirano tudi za starše in ostale bližnje. Terapijo izvaja zunanja sodelavka, psihoterapevtka Vasja Smole Dubrovnik. Informativni sestanek za terapijo v letošnjem šolskem letu bo v ponedeljek, 9. novembra, ob 16. uri v prostorih MISC Infopeka.

V Infopeki pripravljajo tudi Šolo za starše, kjer bodo starši dobili nasvete, kako pomagati otroku, da se nauči učiti, seznanjeni bodo z različnimi tehnikami, nasveti, vajami za večjo zbranost, dobili bodo osnovne informacije o možnih oblikah pomoči in kako otroka motivirati za učenje. Brezplačne delavnice bo izvajala ped. spec. Alenka Barbirič. Starši in ostali bližnji otrok med 6. in 15. letom starosti lahko pridejo v MISC Infopeka na informativni sestanek, ki bo v torek, 10. novembra, ob 16. uri.

Jasmina Cehnar

Natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti - Večer, 05.11.2009

Natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti

Čeprav se je praktični del natečaja za najboljši slogan proti nestrpnosti 100 ljudi 100 čudi, ki ga je tudi letos pripravila Zveza prijateljev mladine Maribor, s predstavitvijo srbske kulture na Srednji strojni in poslovni šoli Maribor prejšnji teden zaključil, pa natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti še teče. Mladi od 12. leta starosti lahko še do ponedeljka, 9. novembra, oddajo svoje predloge v označene škatle v prostorih INFO-DUM-a (Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova 16) in Infopeke (Ob železnici 16) ali preko elektronske pošte na naslov info.dumŽzpm-mb.si ali infopekaŽinfopeka.org. Pripisati je treba ime in priimek, starost in kontaktne podatke.

Najboljše tri slogane, ki jih bo izbrala varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik, bodo razglasili in nagradili na zaključni prireditvi, ki bo ob mednarodnem dnevu strpnosti v ponedeljek, 16. novembra, ob 17. uri v dvorani Gustaf v Pekarni.

Asja Matjaž

torek, oktober 13, 2009

Kako delati z mladimi - Večer, 13.10.2009

Kako delati z mladimi

V Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru Infopeka tudi letos nadaljujejo Cikel izobraževanj za uspešno delo z mladimi za mladinske in svetovalne delavce, mentorje prostovoljskega dela, učitelje ter vzgojitelje. V mesecu oktobru tako pripravljajo še tri peturna predavanja. V četrtek, 15. oktobra, bo Moira Kobše govorila o socialnih igrah pri delu z mladimi. Čez en teden, 22. oktobra, bo ekipa zavoda TiPovej pripravila delavnico o inspiraciji za delo z mladimi, 29. oktobra pa sledi še predavanje Saša Kroneggerja Motivacija za delo z mladimi.

Predavanja se začnejo ob 10. uri in bodo potekala v prostorih Infopeke. Udeleženci se morejo predhodno prijaviti, in sicer na telefonski številki 02 300 68 50 ali 041 481 246.

Jasmina Cehnar

torek, maj 12, 2009

V Mariboru zahvala mladim prostovoljcem tudi s festivalom - novice24

Začel se je festival prostovoljstva mladih. - Radio Morje 20.04.2009


20.04.2009

Začel se je festival prostovoljstva mladih.


Maribor se pridružuje praznovanju mednarodnega dneva prostovoljstva mladih, in sicer s Festivalom prostovoljstva, ki se bo dogajal vse do petka. Na Trgu svobode poteka danes dogodek z naslovom "Ustavi se! Pridi na čaj!", kjer mladi prostovoljci predstavljajo svoje delo in mimoidoče vabijo v svoje vrste. Glavni namen festivala je, da se mladim prostovoljcem zahvalijo za nesebično pomoč, dobro voljo, predvsem pa vztrajnost, ki jo med letom radodarno izkazujejo pomoči potrebnim. Praznovanje je hkrati namenjeno promociji prostovoljnega dela mladih, osveščanju javnosti o njihovih aktivnostih in povabilu mladim, da se jim pridružijo. V Mariboru sicer v 19 organizacijah deluje več kot 2.000 prostovoljcev, starih od 15 do 30 let. Največ humanitarnega dela pa opravijo na zdravstveno-varstvenem področju.

Festival prostovoljstva mladih se poslavlja na poučen način - Radio Morje - 24.04.2009

Festival prostovoljstva mladih se poslavlja na poučen način.

Festival prostovoljstva mladih, ki je potekal ves pretekli teden, se danes poslavlja z javno debato, ki so jo poimenovali Mladi, kaj vas sploh ustavi? Mladi prostovoljci bodo v prvi vrsti spregovorili o tem, kaj jih žene v prostovoljno delo, s kakšnimi ovirami se srečujejo, kako v svoje vrste pritegniti čim več mladih in kaj bi zanje še lahko storila država. Glavni namen pa je pridobiti vpogled v značilnosti prostovoljnega dela mladih. Debata bo potekala ob 12.30 na srednji zdravstveni in kozmetični šoli. Sicer pa je namen festivala v prvi vrsti zahvala vsem "mladim dušam", ki skozi leto nesebično nudijo pomoč. Zadnja raziskava, ki vključuje podatke 19 organizacij, je pokazala, da v Mariboru letos deluje približno 2.000 mladih prostovoljcev, starih od 15 do 30 let.

Festival prostovoljstva mladih 2009 - Delo - 22.04.2009

Festival prostovoljstva mladih 2009
Bliža se april in to je tudi čas, ko v Sloveniji in drugod po svetu na različne načine poudarjamo pomembnost prostovoljstva, predvsem prostovoljstva mladih.

V Sloveniji bomo, zdaj že desetič, organizirali Festival prostovoljstva mladih, in sicer od 20. do 26. aprila. V tem času bomo skupaj z drugimi prostovoljskimi organizacijami pripravili različne prireditve, namenjene poudarjanju pomena prostovoljstva mladih, nagrajevanju prostovoljcev in njihovi motivaciji za v prihodnje. Seveda so prireditve v okviru Festivala namenjene tudi pridobivanju novih prostovoljcev.

V Sloveniji bomo, zdaj že desetič, organizirali Festival prostovoljstva mladih, in sicer od 20. do 26. aprila. V tem času bomo skupaj z drugimi prostovoljskimi organizacijami pripravili različne prireditve, namenjene poudarjanju pomena prostovoljstva mladih, nagrajevanju prostovoljcev in njihovi motivaciji za v prihodnje. Seveda so prireditve v okviru Festivala namenjene tudi pridobivanju novih prostovoljcev.

Trenutna svetovna gospodarska kriza kliče po vključevanju vseh, da z optimizmom, dobro voljo in novimi zamislimi najdemo pot iz trenutne situacije.

Želimo si, da bi letošnji festival poudaril moč posameznika pri blaženju posledic krize, saj verjamemo, da je pot iz nastale situacije odvisna od vsakega med nami. Potrebno se je aktivirati in prostovoljstvo je najboljši način za to.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, bo organizirala osrednjo prireditev Festivala v četrtek, 23. aprila 2009, v centru Ljubljane: dopoldne bomo organizirali delavnice za prostovoljce in mentorje, popoldne pa predstavitev prostovoljskih organizacij na stojnicah in spremljajočih odrih. Festival predvideva tudi široko in pestro dogajanje v različnih krajih Slovenije.

www.prostovoljstvo.org/festival

Ajdovščina - 17. april 2009
»Stojnica prostovoljstva in delavnice za otroke«

Bistrica ob Dravi - 24. april 2009
»Z gumijastimi rokavicami nad probleme«

Bistrica pri Tržiču - 20. - 24. april 2009
»Ustvarjalna delavnica peke«

Cerkvenjak - 21. in 24. april
»Predstavitev prostovoljstva na šoli«

Gornja Radgona - 23. april 2009
»Kreativne delavnice v Dislocirani bivalni enoti Gornja Radgona 1 in Gornja Radgona 2«

Hrastovec - 22. april 2009
»Čistilna akcija v Zavodu Hrastovec«

Litija - 17. - 25. april 2009
»Stojnica prostovoljstva«

Ljubljana - Šiška - 21. april 2009
»Pomen prostovoljstva pri vključevanju starejših v aktivno življenje«

Maribor 20. - 24. april 2009
»S Festivalom prostovoljstva mladih se v mestu Maribor tudi letos pridružujemo praznovanju«

Murska Sobota - 25. april 2009
»Predstavitev prostovoljstva v Prekmurju«

Nova Gorica - 21. april 2009
»Lokalna predstavitev prostovoljnih organizacij«

Novo Mesto - 22. april 2009
»Javna razprava: Zakaj upada prostovoljstvo«

Ormož - 20. april 2009
»Okrogla miza: Prostovoljci občine Ormož - Povežimo se in skupaj prebrodimo krize«

Piran - 20. - 24. april 2009
»Izdelovanje dekoracij za praznik sv. Jurija«

Portorož - 22. - 24. april 2009
»Medgeneracijsko sodelovanje - predstavitev dela na mednarodnem simpoziju v Portorožu«

Ptuj - 22. april 2009
»Posvet: Ali lahko prostovoljstvo prispeva h kakovosti življenja?«

Radenci - 25. april
»Velikonočni turnir v Radencih«

Slovenska Bistrica - 22. in 25. april
»Predstavitvena stojnica bivalnih enot v Slovenski Bistrici«

Slovenske Konjice - 20. - 27. april 2009
»Filmski večer«

Sopotnica pri Škofji Loki - 21. april 2009
»Čistilna akcija«

Ščavnica - 24. april 2009
»Dan odprtih vrat: VAROVANI DOM ŠČAVNICA«

Trbovlje - 25. april 2009
»Koncert Elvis Jackson«

Velenje - 18. april 2009
»Mi prostovoljci!«

Zagorje ob Savi - 21. april 2009
»Okrogla miza: Prostovoljstvo v Zagorju«

Festival prostovoljstva mladih - Dostop.si 22.04.2009

Festival prostovoljstva mladih

V Mariboru smo v ponedeljek, 20. aprila, praznovali mednarodni dan prostovoljstva mladih na Trgu svobode. Glavni namen je bil predvsem zahvala vsem mladim prostovoljcem ter predstavitev različnih prostovoljnih organizacij. Pripravljene so bile različne ustvarjalne in družabne delavnice ter zanimive športne igre.

Prostovoljci so tisti ljudje, ki namenjajo svoj čas, svoje sposobnosti in znanje za najrazličnejše projekte, vsem pa je skupno, da v zameno za svoje delo ne pričakujejo materialne koristi. Obstaja ogromno različnih aktivnosti prostovoljstva, od pomoči pri učenju, skrbi za starejše občane, varovanja pravic manjšin, zbiranje prispevkov za naravne katastrofe, do skrbi za pravice živali in še bi lahko naštevali.

Razlogov za prostovoljstvo je veliko, eden izmed glavnih je gotovo ta, da ljudje čutijo »potrebo« pomagati sočloveku, prav tako pomemben razlog je pridobivanje strokovnih znanj in izkušenj za profesionalno delo, nezanemarljiv razlog pa je tudi zabava, smeh, ustvarjalnost in pridobivanje novih prijateljev ter znancev.

Kako pa lahko nekdo sploh postane prostovoljec? Potrebna je samo volja in malo poguma, za večino prostovoljnega dela tudi ni potrebno opravljati kakšnega posebnega izobraževanja. Na vas je samo, da si izberete organizacijo, ki se ukvarja s čim kar vas zanima ter se jim pridružite. Prostovoljno delo lahko opravljate tudi v tujini kar je za študente še posebej zanimivo.

Prostovoljci so nam zaupali zakaj so se za to delo odločili, kako njihovo delo poteka, kakšne programe vodijo in pa kako le-ti v končni fazi tudi potekajo. Njihove izjave, si lahko pogledate v videu.

<br/><a href="http://video.msn.com/video.aspx?vid=3b740ba4-7106-4d5f-8efb-1b1b56928c8d" target="_new" title="Prostovoljstvto2">Video: Prostovoljstvto2</a>

Tjaša POTOČNIK, video: Matej GOZNIK

Začel se bo Festival mladih prostovoljcev - Ljubljanske novice, 20.04.2009

Začel se bo Festival mladih prostovoljcev

LJUBLJANA (Slovenija) - Slovenska filantropija letos že desetič zapored obeležuje mednarodni dan mladih prostovoljcev, 24. aprila, s Festivalom mladih prostovoljcev. Ta se bo začel danes in bo povsod po Sloveniji potekal do nedelje, osrednja prireditev pa bo v četrtek v Ljubljani. Mednarodni dan bo letos pod geslom "Nič o mladih brez mladih".

Slovenska filantropija bo danes podelila tudi naziv "Ambasador-ka prostovoljstva" Barbari Miklič Türk in Boštjanu Kljunu, ki s svojim delovanjem promovirata in širita idejo prostovoljstva.

V času festivala se bodo v 24 krajih po Sloveniji vrstili različni dogodki, povezani s prostovoljstvom. Pozornost letošnjega festivala bo usmerjena na moč posameznika pri blaženju posledic gospodarske krize. Ob tej priložnosti so oblikovali tudi nov slogan: "Recikliraj se - Obnovi najboljše v sebi".

"Z letošnjim festivalom želimo poudariti moč posameznika pri blaženju posledic gospodarske krize, saj verjamemo, da je pot iz nastale situacije odvisna od vsakega med nami. Potrebno se je aktivirati in prostovoljstvo je najboljši način za to," so prepričani v Slovenski filantropiji.

Osrednji dogodek Festivala mladih prostovoljcev pa bo v četrtek na ljubljanskem Prešernovem trgu. Trg se bo za en dan spremenil v prizorišče recikliranja vrednot s simbolično instalacijo reciklatorja vrednot, ki bo dopolnjevala predstavitve prostovoljskih organizacij, Živo knjižnico in zabavni program v izvedbi Impro lige.

S Festivalom prostovoljstva mladih se tudi v Mariboru letos pridružujejo praznovanju mednarodnega dneva mladih prostovoljcev. "Organiziramo pa ga z namenom, da se mladim prostovoljcem zahvalimo za nesebično pomoč, dobro voljo, predvsem pa vztrajnost, ki jo med letom radodarno izkazujejo pomoči potrebnim," so zapisali organizatorji.

Praznovanje bo hkrati namenjeno promociji prostovoljskega dela mladih, osveščanju javnosti o programih in aktivnostih, ki jih mladi prostovoljsko izvajajo, njihovih dosežkih, motivaciji in povabilu mladim, da se jim pridružijo.

V Novi Gorici Festival prostovoljstva mladih pripravljajo v sodelovanju s Centrom za socialno delo in bo v torek na Bevkovem trgu. Pri Rodu Soških mejakov bodo pekli slastne palačinke. Na stojnicah pa se bodo predstavile nevladne organizacije s tega področja.

Center za socialno delo Zagorje ob Savi v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi v torek v Kulturnem centru Zagorje pripravlja okroglo mizo o prostovoljstvu v Zagorju.

V Stranki mladih Slovenije menijo, da je potrebno prostovoljstvo mladih podpirati in ga spodbujati. Prepričani so, da lahko tako najbolj učinkovito pomagajo ljudem, ker brez prostovoljske pomoči ne gre več in ker družba ne more premagati vseh problemov, s katerimi se srečujejo posamezniki.

V Slovenski škofovski konferenci pa poudarjajo, da je prostovoljstvo v Cerkvi na Slovenskem v največjem obsegu organizirano v okviru Slovenske Karitas, ki prek šestih škofij deluje v več kot 420 enotah z več kot 9600 prostovoljci.

Festival prostovoljstva mladih se je tudi uradno začel - Štajerc TV, 20.04.2009

Festival prostovoljstva mladih se je tudi uradno začel Natisni E-pošta
Podžupan Mestne občine Maribor Andrej Verlič je na Trgu svobode uradno ovtoril Festival prostovoljstva mladih, ki se je začel danes in bo trajal do 24. aprila.

Festival bodo spremlajle razne prireditve in javne debate, ki bodo opozarjale na pomembnost tega plemenitega dela.

Andrej Verlič:"Tisto čemu se pa pridružujem pa je, da se uredi status prostovoljstva v Sloveniji."

torek, april 21, 2009

VIDEO: Spontana prostovoljnost mladih - Večer, 20.04.2009

Današnjo otvoritev Festivala prostovoljstva mladih, ki poteka v okviru Mednarodnega dneva prostovoljstva mladih, je z otvoritvenim govorom pozdravil podžupan Mestne občine maribor Andrej Verlič. "Prostovoljstvo je družbeno koristno delo, ki krepi medsebojne odnose," je bil poudarek njegovega govora.

Festival bo potekal med 20. in 24. aprilom na različnih lokacijah Mestne občine Maribor in je namenjen promociji prostovoljskega dela mladih, osveščanju o programih in aktivnostih ter dosežkih prostovoljskega dela mladih. Na samem festivalu bo potekala tudi razglasitev najboljšega slogana, ki poudarja pomen in izkušnje prostovoljskega dela. Zmagovalca bodo izbrali med 150 predlogi posameznikov in organizacij.

Snemalec: Peter JerenkoDaniel Belinger

Zastonj delaš? Kaj ti pa je?! - Večer, 20.04.2009

Zastonj delaš? Kaj ti pa je?!

Včeraj se je na mariborskem Trgu svobode začel Festival prostovoljstva mladih

Prostovoljno delo je lahko tudi ustvarjalno.
(Igor Napast)
Prostovoljno delo je lahko tudi ustvarjalno.

Mariborski Trg svobode je včeraj preplavila truma mladih, dobrovoljnih in dobrosrčnih prostovoljcev, ki so proslavili praznovanje mednarodnega dneva prostovoljstva mladih ter hkrati pričetek Festivala prostovoljstva mladih, ta bo potekal do petka. "Glavni namen festivala je zahvala mladim za številne ure prostovoljnega dela, hkrati pa promocija prostovoljnega dela kot pomembne sile v zagotavljanju večje družbene pravičnosti. Po naših podatkih je v Mariboru delujočih okrog 2000 prostovoljcev, ki na različne načine pomagajo someščanom. Naša želja je, da se prostovoljstvo začne dojemati kot neodtujljiv element naše družbe," je dogajanje komentirala Urška Breznik iz Infopeke.


Prostovoljno delo se opravlja na številne načine, a vse povezuje dejstvo, da zanj ni plačila, temveč ga ljudje opravijo na lastno pobudo. "Ko ljudem prvič predstaviš prostovoljno delo, je prvi odziv skorajda vedno "Delaš zastonj? Kaj pa ti je?!". A večina tistih, ki se odločijo poskusiti in pomagati, hitro razume, kaj nas žene in kako bogato smo v resnici poplačani," je motive prostovoljstva razložila prostovoljka Centra za pomoč mladih, ene izmed 26 organizacij, ki letos sodelujejo na festivalu. "Današnji dogodek brez dvoma potrjuje, kako pomembno je, da prostovoljstvo še ni in ne bo usahnilo, temveč kvečjemu pridobiva pomembnost. Prav zato menim, da je skrajni čas, da se statusno primerno uredi, s čimer se mu uradno pripiše vrednost, ki mu pripada. Na občini prejemamo številne pobude in ideje za pomoč ljudem, žal vseh ne moremo realizirati, a prepričan sem, da spada Maribor med tiste občine, kjer se prostovoljstvo ceni in podpira," je rekel podžupan Andrej Verlič.


V okviru festivala si bo v četrtek med 10. in 13. uro v prostorih Infopeke mogoče ogledati predstavitveni seminar z naslovom Kako organizirati mednarodni prostovoljski delovni tabor, zaključni dogodek pa bo v petek ob 12.30 v amfiteatru Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, ko bo potekala debata Mladi, kaj vas sploh ustavi?, v njej bodo mladi prostovoljci govorili o svojih motivacijah, vrednotah, spodbudah in preprekah pri prostovoljnem delu.


ŽAN LEBE

ponedeljek, april 20, 2009

Festival prostovoljstva mladih v Mariboru


Prihodnji teden, med 20. in 24. aprilom se bo v Mariboru odvijal Festival prostovoljstva mladih.

Namen festivala je zahvala prostovoljcem, za nesebično pomoč, dobro voljo, predvsem pa vztrajnost, ki jo med letom radodarno izkazujejo pomoči potrebnim.

Praznovanje bo hkrati namenjeno promociji prostovljskega dela mladih, osveščanju javnosti o programih in aktivnostih, ki jih mladi prostovljsko izvajajo, njihovih dosežkih, motivaciji in povabilu mladim, da se jim pri plemenitem delu pridružijo.nedelja, april 19, 2009

Kam po pomoč ob (pre)dragih inštrukcijah?, rtvslo.si, 19.4.2010

Kam po pomoč ob (pre)dragih inštrukcijah?

Bliža se čas, ko skušajo številni osnovnošolci in dijaki izboljšati ocene pri predmetih, ki jim posebej ne ležijo. Toda zunaj šole brezplačne pomoči ne najdejo zlahka.

Kot so nam povedali sogovorniki na različnih srednjih šolah, spodbujajo predvsem medsebojno pomoč dijakov. Tako imajo, denimo, na Gimnaziji Moste uspešnejši dijaki pomoč manj uspešnim celo priznano v okviru izbirnih vsebin. Na nekaterih šolah so učitelji pripravljeni pomagati tudi z individualnimi urami. Kot nam je povedala Magda Marcius, svetovalna delavka na Gimnaziji Šiška, so pri njih ure organizirane učne pomoči na programu le v športnih oddelkih, dopolnilni pouk pa se izvaja le, če je kritičen uspeh celotnega razreda.

Svetovalna delavka na ljubljanski Srednji ekonomski šoli Zdenia Kodey pa je za MMC dejala, da imajo pri njih učitelji dodatne ure le za dijake s posebnimi potrebami, ki potrebujejo odločbo ministrstva za šolstvo, na šoli pa jih je okoli deset (gre za dolgotrajno bolne dijake, dijake z motnjami koncentracije, tuje državljane ipd.). Sicer pa sama meni, da je pri nas premalo razvita pomoč, ki bi jo lahko omogočali študentje pedagogike in pedagoških smeri, saj sodelovanja z univerzami skorajda ni.

Kam pa naj se za pomoč obrnejo drugi? Večinoma rešitev iščejo pri inštruktorjih, toda inštrukcije niso poceni.

Usposobljenost inštruktorjev različna
Cene so odvisne od usposobljenosti inštruktorjev, saj je iz nekaterih oglasnih portalov razvidno, da pomoč ponujajo tudi maturanti, študenti najrazličnejših smeri ipd. Za učno uro pri inštruktorju – profesorju oziroma diplomantu zahtevane smeri bomo tako le stežka odšteli manj kot 12 evrov. Portal mojucitelj.net pri tem omogoča tudi ocenjevanje inštruktorjev in komentiranje njihovega dela.

Kaj pa če učenci, dijaki ali njihovi starši za tovrstne storitve niso pripravljeni seči v žep? Na šolah so nam ponudili celo vrsto rešitev, od učne pomoči na centrih za socialno delo, v Knjižnici Otona Župančiča do Slovenske filantropije. Zadnji so nam pojasnili, da učno pomoč ponujajo le otrokom migrantov, ki ne znajo slovensko. Iz omenjene knjižnice pa so nam sporočili, da je učna pomoč zamrla lansko leto, ko je zmanjkalo prostovoljcev.

Kako pa je na centrih za socialno delo? Kot so nam pojasnili na ministrstvu za delo ter na Skupnosti centrov za socialno delo, v okviru CSD-jev učna pomoč sicer ne šteje med redne dejavnosti; kljub temu pa obstajajo najrazličnejši programi za pomoč otrokom in mladostnikom, ki imajo težave pri odraščanju oziroma prihajajo iz socialno šibkejših družin. Ti programi, ki ponekod vključujejo tudi pomoč pri učenju, so financirani od občin ali ministrstva za delo, kjer bodo letos sofinancirali okoli 35 takih programov, zanje pa bodo namenili približno 470.000 evrov.


Seznam preventivnih programov za otroke in mladostnike (vir: ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)


Pomoč na CSD-jih ni povsod enakaVseeno pa so ti programi različni in tudi učna pomoč, ki jo morda predvidevajo, ni vselej enaka. Direktor Centra za socialno delo Ptuj Miran Kerin nam je tako, denimo, pojasnil, da se njihovi programi omejujejo predvsem na strategije in tehnike učenja, konkretna pomoč pri posameznem predmetu pa je na voljo kvečjemu osnovnošolcem. Podobno je povedal Aljoša Gadžijev s Centra za socialno delo Ljubljana Moste, le da pri njih prostovoljci in zaposleni občasno izvajajo tudi inštrukcije, pač glede na zmožnosti, ki jih trenutno imajo. "Seveda pa nismo zastonj inštrukcijski servis," dodaja. Ob tem velja opozoriti še, da mladi za vključitev v programe CSD-jev potrebujejo soglasje družine.

Učno pomoč na območju Ljubljane izvaja tudi Zveza prijateljev mladine Moste. Študentje prostovoljci pri tem obiskujejo ljubljanske osnovne šole, kjer je bil njihov namen sprva pomagati socialno izključenim otrokom, a so interes pokazali tudi drugi, je za MMC povedala Tanja Petek. Vendar pa v program srednje šole niso vključene.

Mariborčani v prednosti pred Ljubljančani?
Ena izmed organizacij, kamor so nas napotili na šole, je tudi Mladinsko informacijsko-svetovalno središče (MISSS). V ljubljanskem MISSS-u so nam povedali, da učno pomoč izvajajo le za otroke priseljencev. Drugače je v Mariboru, kjer v okviru tamkajšnjega MISSS-a deluje Infopeka. Kot nam je povedala koordinatorica Urška Breznik, pri njih poteka učna pomoč tako za osnovnošolce in srednješolce kot za študente.

Izvajajo jo prostovoljci, ki pa morajo najprej skozi enomesečno usposabljanje. Sodelujejo tudi z defektologinjo in spacialno pedagoginjo. Inštrukcije se izvajajo v njihovih prostorih, za pomoč pa jih večkrat prosijo CSD-ji in dijaški domovi, pa tudi posamezniki. Pa so inštruktorji dovolj usposobljeni? Kot nam je povedala Breznikova, se za tovrstno delo javljajo tudi dijaki z boljšim uspehom, prav tako pa tudi študentje najrazličnejših smeri. Na vprašanje, kako je, denimo, z zahtevnejšo snovjo, kot je matematika na maturi, Breznikova odgovarja, da so kos tudi temu.

Erna Strniša
erna.strnisa@rtvslo.si

petek, april 17, 2009

Praznik mladih prostovoljcev - Večer. 17.04.2009

Praznik mladih prostovoljcev
Zahvala mladim in ozaveščanje o pomembnosti prostovoljnega dela

Festival prostovoljstva je zahvala mladim in promocija prostovoljnega dela.
(Marko Vanovšek)
Festival prostovoljstva je zahvala mladim in promocija prostovoljnega dela.

Mladinski informacijsko-svetovalni center (MISC) Infopeka, Pekarna magdalenske mreže, se ob podpori Mestne občine Maribor in v sodelovanju s številnimi organizacijami, ki razvijajo prostovoljno delo, s Festivalom prostovoljstva mladih od 20. do 24. aprila pridružujejo praznovanju mednarodnega dneva prostovoljstva mladih. Z njim se želijo mladim zahvaliti za nesebično pomoč in vztrajnost, ki jo vse leto izkazujejo pomoči potrebnim, hkrati pa na ta način promovirajo prostovoljno delo in vabijo še več mladih, da se jim pridružijo.V ponedeljek, 20. aprila, tako vabijo na Trg svobode, na srečanje v mestu, kjer bodo seznanjali s programi in projekti prostovoljskih aktivnosti. Z natečajem Ustavi se! Potrebujem te! so iskali najbolj zanimive slogane o izkušnjah in pomenu prostovoljnega dela in v slabem mesecu prejeli kar 150 predlogov posameznikov in organizacij. Razglasili bodo najboljše. Zvrstile se bodo še kreativne in športne delavnice, svoj program pa bodo predstavili tudi prostovoljci Evropske prostovoljne službe. V multimedijskem centru Kibla se bo z druženjem prostovoljcev, mentorjev in simpatizerjev prostovoljstva končal prvi dan festivala. V četrtek bo v MISC Infopeka predstavitveni seminar Kako organizirati mednarodni prostovoljski delovni tabor, zavod Voluntariat pa bo dajal vse potrebne informacije in praktične nasvete zainteresiranim.Kako jih zadržati in zaposliti

Zaključni dogodek festivala bo petkova javna debata (ob 12.30) v amfiteatru Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, ki bo tekla med prostovoljci in njihovimi vrstniki, z naslovom Mladi, kaj vas sploh ustavi? Namen debate bo vpogled v značilnosti takšnega družbeno odgovornega udejstvovanja, na podlagi katerega bo mogoče bolje oblikovati smernice za spodbujanje tovrstnega dela med mladimi. "Presenetljiv je podatek, da mladi prostovoljci takšnemu delu posvečajo od ene do trideset ur tedensko, ob tem se pojavlja predvsem potreba po zakonski in sistematski ureditvi položaja prostovoljstva na nacionalnem nivoju in vrednotenja prostovoljstva. Pogrešamo tudi priznavanje izkušenj prostovoljcev pri iskanju zaposlitev. Poseben izziv nam predstavlja vprašanje, kako dobre prostovoljske kadre zadržati in jih tudi zaposliti," je povedala Dolores Šegina, vodja MISC Infopeka, in dodala, da se srečujejo tudi s pomanjkanjem pri financiranju prostovoljskih programov in z nizko motiviranostjo mladih. Prostovoljce so namreč dolžni izobraževati, jim dajati podporo in jim za čas opravljenega dela povrniti potne stroške ter jih zavarovati, za to pa večini organizacij zmanjka finančnih sredstev. V Infopeki sicer vse leto prostovoljno dela 25 do 30 mladih, prevladujejo dekleta.

TADEJA TOPLAK

petek, april 10, 2009

sreda, april 08, 2009

VIDEO: Spoznavanje sveta kot član Evropske prostovoljne službe - Večer, 04.07.2009

VIDEO: Spoznavanje sveta kot član Evropske prostovoljne službe

Projekt Evropske prostovoljne službe (European Voluntary service - EVS) omogoča mladim do starosti 30 let, da postanejo prostovoljci v državah članicah Evropske unije, kot tudi v državah nečlanicah, za obdobje od 3 do 12 mesecev.

Bojan Zemljič
Projekt Evropske prostovoljne službe (European Voluntary service - EVS) omogoča mladim do starosti 30 let, da postanejo prostovoljci v državah članicah Evropske unije, kot tudi v državah nečlanicah, za obdobje od 3 do 12 mesecev. V zameno za njihov čas, program preko pošiljajoče in gostiteljske organizacije krije bivanje, stroške prevoza, prehrano in žepnino. Med projektom je omogočen brezplačni jezikovni tečaj in veliko drugih učnih priložnosti v medkulturnem okolju.

Prav v teh dneh Mladinski center Dravinjske doline gosti 25 prostovoljcev iz Avstrije, Danske, Velike Britanije, Turčije, Slovenije, Italije, Latvije, Romunije, Poljske, Španije, Makedonije in Estonije, ki v času od prvega do devetega aprila na Rogli sodelujejo na seminarju "EVS Reality" na katerem bodo izboljšali svoje znanje ter izmenjali slabe in dobre izkušnje o delu vseh vpletenih akterjev v programu evropske prostovoljne službe. Na koncu seminarja bo izdana brošura priporočil in navodil za lažje delo z prostovoljci programa EVS.

Namen včerajšnjega obiska Maribora je bil udeležencem približati izkušnje organizacij, ki delujejo na tem področju. Tako so obiskali Mladinski informacijsko - svetovalni center INFOPEKA, Univerzo v Mariboru, zvečer pa so udeležence seznanili tudi s slovenskimi kulinaričnimi dobrotami ...

Snemalec: Bojan Zemljič

torek, marec 24, 2009

Kako nastopati v javnosti - Večer, 24.03.2009

Kako nastopati v javnosti

Za in proti, Zavod za kulturo dialoga in Pekarna-magdalenske mreže, MISC Infopeka, v okviru projekta Voliti ali ne voliti za Evropski parlament pripravljata brezplačno debatno delavnico za mlade, namenjeno vsem tistim, ki želijo izboljšati svoje veščine javnega nastopanja, debatiranja in kritičnega razmišljanja ter razpravljati o pomenu politične participacije s posebnim poudarkom na volitvah v Evropski parlament. Delavnica bo potekala pod vodstvom predavatelja z bogatimi izkušnjami s področja debatiranja in javnega nastopanja, je brezplačna in traja pet šolskih ur. Delavnica bo v četrtek, 26. marca, ob 16. uri v prostorih MISC Infopeka. Število udeležencev je omejeno, zato je zaželena predhodna prijava po telefonu 02 300 68 50 ali spletni pošti vesna@infopeka.org.Za praznovanje mednarodnega dneva prostovoljstva mladih, ki ga bodo zaznamovali med 20. in 24. aprilom, pa MISC Infopeka mlade poziva tudi k izdelavi slogana o izkušnjah in pomenu prostovoljnega delovanja. Predloge je možno poslati do 27. marca, in sicer na elektronsko pošto infopekaŽinfopeka.org.

petek, marec 20, 2009

Kreativni prostovoljci - Mladina 13.3.2009

Kreativni prostovoljci - Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka pripravlja natečaj Ustavi se! Potrebujem te!, s katerim išče izvirne slogane o izkušnjah ali pomenu prostovoljskega delovanja. Najzanimivejše bodo simbolično nagradili in jih uporabili ob praznovanju Mednarodnega dneva prostovoljstva mladih med 20. in 24. aprilom. Predloge sprejemajo do 27. marca, več informacij pa najdete na spletni strani www.infopeka.org.


ponedeljek, marec 16, 2009

Mladi niso problem, temveč indikator - Večer, 03.03.2009

Mladi niso problem, temveč indikator
Upad politične participacije med mladimi je kazalec splošne apatičnosti do politike


Andrej Kirbiš, Miha Andrić, Eva Klemenčič in Mitja Sardoč (od leve) na okrogli mizi o politični participaciji mladih
Sašo Bizjak
Andrej Kirbiš, Miha Andrić, Eva Klemenčič in Mitja Sardoč (od leve) na okrogli mizi o politični participaciji mladih

Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci, Zavod za kulturo dialoga (ZIP) in Pekarna so pred dnevi organizirali okroglo mizo o politični participaciji mladih. Potekala je v sklopu serije pogovorov z naslovom Voliti ali ne voliti, ki jih v začetku tega leta po vsej Sloveniji organizira Zavod za kulturo dialoga. Gostje s področja pedagogike in filozofije so z gosti debatirali o svetovnem trendu apatije ljudi do politike. Ta se vedno močneje izraža prav pri mladih, ki do politike in politikov gojijo ciničen in nezaupljiv odnos, kar se odraža predvsem pri nizki volilni udeležbi in nezainteresiranosti do klasične politične participacije.


"Institucionalni vidik moderne politike mladih ne zanima, prihaja pa do razvoja tako imenovane nove politike, ki se izraža v drugih aktivnostih in interesih - pomoč soljudem, ohranjanje narave in kulture... V praksi se ta kaže v povečanju članstva v nevladnih in humanitarnih organizacijah, nastajanju novih interesnih združenj in organizaciji akcij ter projektov, medtem ko članstvo in interes do konvencionalnih strank upadata," razlaga Andrej Kirbiš z mariborske filozofske fakultete, ki politično participacijo mladih vidi prav v različnih oblikah alternativnih pristopov do političnih vprašanj.


Ob tem tradicionalna politična participacija, kot so udeleževanje volitev, delovanje v strankah in druge, trpi za upadom interesa v vseh starostnih skupinah. "Neko splošno apatičnost do politike zaznavamo skorajda povsod po svetu, kar dokazujejo številne študije, opravljene v zadnjem desetletju. Kljub relativno mladi državi, zaradi česar bi bilo logično pričakovati nekoliko višji interes do politike, pa smo se glede zaupanja do političnih državnih institucij v nedavni študiji uvrstili prav na dno lestvice 28 držav," trenutno stanje komentira Eva Klemenčič z ljubljanskega pedagoškega inštituta.


Razlogov za upad politične participacije je veliko, a prav apatičnost mladih kaže na najpomembnejše - izgubo občutka soodločanja in možnosti izražanja svojega glasu skozi kanale tradicionalne politike. "Večina novih zahodnih političnih paradigem se umika z vedno več področij: ekonomije, zdravstva in socialne varnosti, s tem pa se izgublja tudi občutek soodločanja o okolju, v katerem živimo," ugotavlja njen sodelavec Mitja Sardoč.


Vsekakor je upad participacije prej problem politikov kot mladostnikov. Prvi namreč slednje enostavno ignorirajo in se raje osredotočajo na preostalo volilno populacijo. To se jasno odraža tako v načinu komuniciranja kot v programskih zasnovah, ki le redko zastopajo interese mladostnikov in se z njihovimi težavami enostavno ne ukvarjajo. Mlado populacijo je zato treba gledati predvsem kot na indikator nepravilnosti družbenega sistema in obdobja, v katerem živimo. "Današnji družbeno-ekonomski sistem je v protislovju s samim seboj: trdi, da želi kritične in informirane državljane, a deluje v popolnoma nasprotno smer, saj njen samoohranitveni nagon v resnici stremi bolj k poslušnosti in apatičnosti," povzema Klemenčičeva.

ŽAN LEBE

Delavnica javnega nastopanja za mlade - Štajrec TV, 19.02.2009

Za in proti, Zavod za kulturo dialoga in Pekarna-magdalenske mreže, MISC Infopeka v okviru projekta »Voliti ali ne voliti za Evropski parlament« pripravljata na brezplačne debatno delavnico za mlade.

Namenjene so vsem mladim, ki želijo izboljšati svoje veščine javnega nastopanja, debatiranja in kritičnega mišljenja ter razpravljati o pomenu politične participacije s posebnim poudarkom na volitvah za Evropski parlament, prav posebej pa tistim, ki bodo letos že lahko sodelovali na volitvah za Evropski parlament.
Delavnica javnega nastopanja za mlade

torek, februar 17, 2009

Voliti ali ne voliti za Evropski parlament - Večer, 12.02.2009

Voliti ali ne voliti za Evropski parlament

Mladinski informacijsko-svetovalni center (MISC) Infopeka s partnerji pripravlja projekt, ki se bo vrtel okoli vprašanj voliti ali ne voliti za Evropski parlament, katerega glavni namen je sprožiti nacionalno informacijsko kampanjo in javne diskusije o pomenu volitev predstavnikov v to evropsko institucijo. Skozi različna izobraževanja, delavnice, esejistične natečaje, debatne šole in debatne turnirje ter javne razprave bodo ugotavljali vpliv, ki ga imajo mladi na evropsko politiko, analizirali vlogo Evropskega parlamenta, participacijo na volitvah, vzroke za neudeležbo na volitvah in podobno.


MISC Infopeka v okviru tega projekta 19. februarja pripravlja delavnico o javnem nastopanju in organiziranju debat za mladinske delavce, 25. februarja javno razpravo o politični participaciji mladih in dan kasneje delavnico o javnem nastopanju za mlade. Več informacij na telefonski številki 300 68 50 ali po elektronski pošti VesnaŽinfopeka.org.

četrtek, januar 22, 2009

Mariborska mreža ponuja 14 varnih točk v mestu za otroke v stiski - Dnevnik, 20.01.2009

Mariborska mreža ponuja 14 varnih točk v mestu za otroke v stiski

Maribor - Mestna občina Maribor je 23. septembra lani pristopila k mednarodnemu projektu Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Prva naloga občine je bila vzpostavitev mreže varnih točk. Po besedah komisarke projekta Martine Rauter je varna točka označen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zatečejo v primeru, ko se znajdejo v kakršni koli stiski.


Mestna občina Maribor je 23. septembra lani pristopila k mednarodnemu projektu Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Prva naloga občine je bila vzpostavitev mreže varnih točk. (Foto: Indirekt)

Kot je na današnji predstavitvi v prostorih Klinike za pediatrijo povedala Rauterjeva, mariborska mreža trenutno ponuja varne točke na 14 lokacijah v mestu, v prihodnje pa se bo mreža še razširila. Po njenih besedah varne točke zaenkrat še niso zaživele. Doslej jih namreč ni obiskal noben otrok, kar pa ne pomeni, da mariborski otroci nimajo težav.

V Mariboru je bila koordinacija mreže varnih točk zaupana mestnemu mladinskemu svetu. Kot je napovedala Rauterjeva, bo mestna občina v prihodnje največ pozornosti namenila promociji varnih točk. Po njenih besedah so že vzpostavili stik z ravnatelji mariborskih osnovnih šol, vendar je njihov odziv zaenkrat slabši od pričakovanega.

Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti na organizacije, ki mu lahko nudijo strokovno pomoč, je pojasnila Rauterjeva. Po njenih besedah je mariborska mestna občina v sodelovanju z Unicefom pripravila izobraževanje zaposlenih v varnih točkah z namenom, da bi bila njihova pomoč otrokom čim bolj strokovna. Izšla je tudi zloženka z zemljevidom varnih točk.

Varne točke so v Adriatic Slovenici (Jadranska cesta 30), Novi Kreditni banki Maribor (Ulica Vita Kraigherja 4), Zvezi prijateljev mladine Maribor (Razlagova ulica 16), Mladinskem centru Osmica (Glavni trg 24), Mladinskem kulturnem centru Maribor (Koroška cesta 18), Zavodu Pekarna-magdalenske mreže (Ob železnici 16) in v KIT Kibla (Glavni trg 14).

Otrokom v stiski so na voljo tudi varne točke v Zavodu PIP (Gosposvetska cesta 83), Lekarni Tabor (Ljubljanska ulica 9), Pionirski knjižnici Rotovž (Rotovški trg 6), Čajnici Čajek (Slovenska ulica 4), Kriznem centru za mlade (Trubarjeva ulica 27), Oblikovalskem ateljeju V5 (Vetrinjska ulica 5) in v Akvariju-terariju (Ulica heroja Staneta 19).