sreda, september 24, 2008

100 ljudi, 100 čudi, večer 24.09.2008

Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja v sodelovanju z Mladinskim informacijsko-svetovalnim centrom Infopeka in Mirovnim inštitutom Ljubljana 2. natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti 100 ljudi, 100 čudi. V okviru tega projekta bo začel svojo dvomesečno pot tudi Leteči avtobus za mladostnike. Do četrtka bo med 15. in 17. uro stal pri Srednji prometni šoli, kjer bo pod vodstvom igralke Metke Trdin potekala ustvarjalna delavnica na temo Različnost kultur - bogastvo sveta, v luči evropskega leta medkulturnega dialoga. Mladi bodo tokrat spoznavali Afriko. Izdelovali bodo afriške maske in druge izdelke, igrali igre in poslušali zgodbe iz Afrike; organizatorji pa upajo, da se bo ob tem rodila dobra ideja za slogan proti nestrpnosti. Do 23. oktobra, ko se bo akcija zaključila, ob Leteči avtobus vsak teden menjal lokacijo in med torkom in četrtkom med 15. in 17. uro čakal na mladostnike pri OŠ Borcev za severno mejo, na Trgu svobode, pri Parku mladih in pri OŠ Tabor II. Udeleženci teh delavnic se bodo seznanili tudi z Japonsko, Pakistanom in Kitajsko. Zaključek natečaja s podelitvijo nagrad avtorjem najboljših sloganov bo 14. novembra ob 17. uri v dvorani Gustaf v Pekarni.

INFOPEKA-VARNA TOČKA

Vzpostavitev "Varnih točk v Mariboru"

Univerzitetno mesto Maribor je v letu 2008 pristopilo k projektu »Otrokom prijazno UNIVEF-ovo mesto«. Prva naloga, ki smo si jo v okviru projekta zadali, je bila vzpostavitev Varnih točk v središču mesta, ki si lahko ogledate na zemljevidu, na katerem so označene vse točke, kamor se lahko naši otroci zatečejo po vsakršno pomoč. Dne 3.9.2008 smo v sodelovanju z Unicefom pripravili tudi izobraževanje zaposlenih v izbranih Varnih točkah. Projekt je bil izredno dobro sprejet in vsi skupaj si želimo, kar je zapisala ena izmed udeleženk izobraževanja: »Želimo si, da bi se varne točke našega mesta pri ljudeh ozavestile, da bi postale prepoznavne in da bi se njihovi nosilci med seboj povezovalno srečali še kdaj. Zanimivo bi bilo namreč izvedeti, kako bo delo steklo in lepo bi bilo skupaj razvijati dobro delo in si med seboj pomagati.«
Na spletnih straneh Infopeke (http://www.infopeka.org/) – Pekarna, ki je tudi ena izmed Varnih točk, mlade nagovarjajo z naslednjimi besedami: »Če se znajdeš v kakršnikoli težavi ali stiski na mestni ulici ali na poti iz šole, če se izgubiš ali si priča kaznivemu dejanju, če imaš težave s sošolci, učitelji ali starši, če te je strah ali pa si samo žalosten/na se zateči k nam v »Varno točko« in nam zaupaj svoje skrbi. Skupaj se bomo pogovorili, prepoznali probleme in poiskali rešitev. Kar pogumno…«.
Želja vseh sodelujočih na projektu je, da bi otroci in mladi, katerim so Varne točke namenjene, pa tudi njihovi starši, dobili čim več informacij v zvezi s projektom. Za osnovne informacije o projektu, pa se lahko kadarkoli obrnete tudi na lokalno koordinatorko projekta varne točke Marjo Guček, na tel. številko 051 / 411 302 ali e-naslov: marja.gucek@gmail.com.

torek, september 23, 2008

Maribor - otrokom prijazno mesto, večer 23.09.2008
V središču mesta bodo oživele varne točke, označeni javni prostori, namenjeni otrokom od 5 do 18 let, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski
S sprejemom Unicefove zastave bo od danes, 23. septembra, Maribor vstopil v mrežo Otrokom prijaznih Unicefovih mest. V središču mesta bodo oživele varne točke, označeni javni prostori, namenjeni otrokom od 5 do 18 let, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski. Varne točke se lahko nahajajo v različnih prostorih (lekarna, knjigarna, knjižnica, mladinski center ...), ki zadostujejo potrebnim kriterijem in imajo za to usposobljene prostovoljce. V začetku meseca je tako v sodelovanju z Unicefom potekalo izobraževanje zaposlenih v izbranih točkah. "Šlo je predvsem za prenos znanja na sedemnajst novih sodelavcev, ki bodo delali na 14 varnih točkah v mestu," je pojasnila Marja Guček, lokalna koordinatorka projekta. Poudarja pa: "Faza vzpostavitve mreže je za nami, zdaj nas čaka promocija, obveščanje po osnovnih šolah, mladinskih centrih, zdravstvenih domovih in skratka povsod, kjer se otroci zadržujejo." Prav slaba promocija je bila morda kriva, da v varni točki, ki slaba tri leta že deluje v zavarovalni družbi Adriatic, ki je sicer izven mestnega centra, še niso imeli primera, ko bi jih poiskal otrok v stiski.V Infopeki Zavoda Pekarna, ki je ena od točk v mreži, pravijo, da so dobro pripravljeni na vse vrste stisk ali težav, s katerimi jih lahko poiščejo otroci (če so se izgubili, jim kdo grozi, ne morejo domov, so priče kaznivemu dejanju, so žalostni ...). Cilj varne točke pa je predvsem, da ublaži otrokovo stisko, nudi pomoč takoj, ko jo potrebuje, in ga napoti na organizacije, kjer lahko dobi strokovno pomoč. Prve Unicefove varne točke so zaživele v Novi Gorici, sledile so jim v Ljubljani, Rušah, Celju, Velenju in Piranu.
Varne točke se lahko nahajajo v različnih prostorih (frizerski salon, lekarna, knjižnica, knjigarna, mladinski center ...), kjer je prisotno osebje, ki je prostovoljno pripravljeno otroke trenutno zaščititi, jim svetovati in jim nuditi osnovne informacije ali pomoč.