četrtek, oktober 21, 2010

Do zaposlitve tudi z več lastne samoiniciative - Večer, 21.10.2010

Do zaposlitve tudi z več lastne samoiniciative

Na javni debati Delo za mlade! v Kulturnem centru Pekarna opozorili na težave zaposlovanja mladih

Za uspešen nastop na trgu dela morajo mladi premagati lastni strah in postati bolj samozavestni.
(Marko Vanovšek)
Za uspešen nastop na trgu dela morajo mladi premagati lastni strah in postati bolj samozavestni.

"Mladi se z vstopom na trg dela soočajo z velikimi izzivi. Ni več dela za nedoločen čas, so samo še projekti. V poplavi vseh informacij ne vedo, na koga se obrniti," je na javni debati Delo za mlade! v Kulturnem centru Pekarna izpostavila Petra Aškerc, vodja projekta. To je bil šesti izmed 25 lokalnih dogodkov v okviru nacionalnega projekta, ki ga v sodelovanju z mladinskimi centri (v Mariboru je to Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka) in s podporo programa Mladi v akciji izvaja Zavod Mladinska mreža MaMa. "Cilj lokalnih dogodkov je, da se med mladimi, podpornimi institucijami in tistimi, ki imajo podjetniško žilico in so že uspeli, ustvarijo povezave. Je priložnost za izmenjavo mnenj in novih energij," je namen srečanja opisala Aškerčeva.

Premalo praktičnega znanja

V nekaj več kot štiriurnem razpravljanju so tako predstavniki gospodarstva iz Območne obrtne zbornice Maribor, predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda PIP ("Pravo informacija pomoč"), mentorica programa Projektno učenje za mlajše odrasle kot tudi mladinski delavci, dijaki, študenti in iskalci zaposlitve v obliki "diskusijske kavarne" iskali konstruktivne rešitve za izboljšanje razmer v lokalnih okoljih.

Izzivi, ki so jih izpostavili, so med drugim premalo praktičnega znanja na fakultetah in srednjih šolah, težja zaposljivost mladih z družboslovno študijsko usmeritvijo, premajhna pripravljenost mladih prilagajanju trgu dela, premalo samoiniciative posameznikov, etična diskriminacija pri iskanju zaposlitve ... Po dokaj umirjenem razpravljanju v treh skupinah so nato prišli do bolj ali manj konkretnih rešitev. "Posameznik mora sam poskrbeti, da si pridobi različne izkušnje, na primer kot prostovoljec v tujini, z delom preko študentskega servisa, pripravništvom, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bi lahko glede etične diskriminacije ter diskriminacije gluhih in naglušnih izvajal na primer program javnih del za še bolj raznolike ciljne skupine, vsi pa se strinjamo tudi, da bi moralo biti še več neformalnih srečanj v Pekarni," je predloge naštela Aškerčeva.

26-odstotna brezposelnost mladih

Brezposelnost mladih je, kot kažejo podatki Zavoda za zaposlovanje Maribor, dokaj visoka. Od vseh brezposelnih v Mariboru jih je kar 26 odstotkov starih do 30 let, v Sloveniji pa je ta številka za odstotek nižja. "Število vseh mladih, ki so se letos prijavili na zavod, je 3630, od teh je bilo 909 iskalcev prve zaposlitve. To je kar visoka številka, vendar se jih je po drugi strani v prvih devetih mesecih letošnjega leta zaposlilo 3792, prvič 2054," je optimistična Vesna Strniša, svetovalka na Zavodu za zaposlovanje v Mariboru.

Poleg vseh drugih težav, ki so jih omenili na razpravi, je izpostavila strah kot enega izmed vzrokov, če ne kar najpogostejšega, da mladi ostanejo brez zaposlitve. "V naši skupini smo se pogovarjali o tem, kako predstaviti samega sebe. V ozadju je neki strah, da moraš nekam iti, nekaj spremeniti, se javno predstaviti. Mladi morajo premagati lastni strah, ki je njihov največji sovražnik, in postati bolj samozavestni. Tako jih bo tudi delodajalec dojel drugače. Spremeniti se mora torej notranja energija mladih, dobiti morajo občutek zadovoljstva ob delu," je še dejala Strniševa.

JASMINA ZAVRŠNIK

Posvet Delo za mlade - Nevladna.org, 15.10.2010

V sredo, 13. oktobra, smo se v Pekarni v Mariboru, udeležili posveta Delo za mlade. Organizatorji so želeli predstaviti poglede in izzive mladih na področju zaposlovanja in zaposljivosti ter pogled in delovanje strokovnjakov s tega področja na lokalni ravni.

Posvet Delo za mlade

Vabljeni so bili mladi, strokovnjaki s področja zaposlovanja, predstavniki delodajalcev (zbornic) in predstavnik Mestne občine Maribor s področja mladine in kulture.

Po nekaj uvidnih opisih položaja in izjavah mladih iskalcev prve zaposlitve, da jih izobrazbene institucije kjer so se šolali večinoma ne pripravljajo na iskanje zaposlitve in razmere na trgu, se je skozi pogovor izkazalo, da so glavne problemske točke sledeče:

- mladi iskalci zaposlitve ne dostopajo ali iščejo informacij o zaposlitvenih in kariernih možnostih
- mnogo (prvih) iskalcev zaposlitve samih ni pripravljeno narediti kaj dosti ob iskanje zaposlitve
- zanašanja iskalcev zaposlitve na javne institucije pomoči
- pomanjkanje iznajdljivosti iskalcev zaposlitve
- premalo samozavesti in samopromocije iskalcev zaposlitve
- pomanjkanje obvladovanja veščin nastopanja in samopromocije
- togost ali ukleščenost v ustaljene vzorce delovanja na zavoda za zaposlovanje
- togost delodajalcev, ki od iskalcev prvih zaposlitev zahtevajo delovne izkušnje
- nezanesljivost delodajalcev (izplačevanje plač ali prispevkov)
- kriza gospodarstva in podjetništva

Na debati je beseda nanesla tudi na prostovoljno delo, kot eno izmed možnosti za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Zbrani so bili enotni, da opravljanje prostovoljnega dela mladim omogoča pridobivanje novih znanj, veščin in delovnih izkušenj, ki so lahko zelo koristne pri iskanju zaposlitve. Hkrati pa se mladi pripravljajo na samostojno življenje, prevzemanje različnih vlog in odgovornosti v življenju.

Pohvalno je, da se takšni tematski posveti organizirajo v sodelovanju z mladimi in v neformalnem okolju, kar bi morda bilo potrebno ponoviti in ohranjati, rezultate posvetov pa lokalno uporabiti. Malce je potrebno ošteti izvajalce, ki zmeraj niso ujeli srži debate, pa tudi moderiranje, ki je debato kdaj prekinilo v trenutku, ko je bila najbolj plodna. Verjamemo, da se bodo organizatorji v bodoče bolj potrudili in napake odpravili.

Debata Delo za mlade poteka po vsej Sloveniji, izvaja jo Mladinska mreža Mama, lokalni partner za Maribor pa je bila Infopeka.

Zaposljivost mladih v Mariboru - Toti Maribor, 13.10.2010

Zaposljivost mladih v Mariboru


Mladinski informacijsko-svetovalni center (MISC) INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, je v sodelovanju z Mrežo MaMa pripravila debato o zaposljivosti in zaposljenosti mladih do 30. leta v Mariboru.

Debata je potekala v okviru projekta Delo za mlade! “Delo za mlade! je nacionalni projekt, ki ga Mladinska mreža MaMa organizira v sodelovanju z mladinskimi centri po vsej Sloveniji. Namen projekta je, da se na lokalnih nivojih definirajo izzivi in da se poiščejo konkretne rešitve in začrtajo konkretni koraki, ki jih bodo mladi storili do nacionalnega dogodka, ki se bo odvil v drugi polovici januarja 2011,” je povedala Petra Aškerc, vodja projekta Delo za mlade!

Debata o zaposlovanju mladih je potekala v sproščenem vzdušju (Foto: Sašo Branilovič)

Ena izmed rešitev za trenutno stanje na področju zaposlovanja mladih je večja fleksibilnost. Vkolikor ne dobijo takoj zaposlitve na področju, za katerega so se izšolali, naj se zaposlijo na drugem in ob tem čakajo svojo priložnost. Druga izmed možnih rešitev je neformalno izobraževanje. “Mladi se predvsem srečujejo s pomanjkanjem delovnih izkušenj, zaradi česar morda niso toliko zanimivi za delodajalce, medtem ko po drugi strani delodajalci nimajo dovolj časa, da mlade usposobijo za določeno delovno mesto. Mladi so poleg rednega izobraževanja zainteresirani za neformalno učenje, kar pripomore k pridobitvi določene zaposlitve,” pojasnjuje Mojca Kos z Zavoda za zaposlovanje Maribor.

Po statističnih podatkih je v Mariboru brez zaposlitve okrog 3.700 ljudi, mlajših od 30 let. V največji meri se z brezposelnostjo soočajo gimnazijski maturanti, velika brezposelnost pa je tudi pri diplomantih s področja vzgoje in izobraževanja ter ekonomije in prava.

Delo za mlade - Dostop.si, 14.10.2010

Delo za mlade

Javna debata na temo zaposljivosti

14.10.2010 13:26:10

Kako se lotiti iskanja prve zaposlitve? Je končana šola dovolj? Si se s temi vprašanji srečal tudi ti? Odgovore so mladi skupaj s predstavniki institucij skušali poiskati na javni debati, ki se je odvijala v Dvorani Gustaf.

Dijaki, študentje, absolventi, brezposelni, predstavniki raznih institucij, kot je Zavod za zaposlovanje, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Andragoški zavod Maribor, in mnogi drugi so se srečali na javni debati, ki so jo v okviru nacionalnega projekta Delo za mlade! organizirali Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka, Pekarna Magdalenske mreže in Mladinska mreža MaMa.

Javne debate se je udeležilo veliko mladih, kar nas lahko po eni strani preseneti, saj lahko z njihove strani v zadnjem času velikokrat zaznamo pasivnost. Tokrat so pokazali voljo in izrazili svoje strahove in želje na poti, ki jih še čaka ali pa je že potrkala na vrata, torej na poti iskanja zaposlitve, saj, kot vemo, brezposelnost vedno bolj narašča. V Evropi je 24% mladih do 30. leta brezposelnih.

Javna debata je potekala kot delo v skupinah, kjer so razmišljali o svojih izzivih in kasneje tudi o rešitvah. Dijaki in študentje so izpostavili, da tekom izobraževanja dobijo premalo praktičnega znanja, še vedno je preveč poudarka na teoriji. Poleg tega so povedali, da je zelo pomembno tudi neformalno izobraževanje, saj si s tem pridobiš dodatne kompetence in samozavest.

Predstavniki institucij so poudarili, da se je velikokrat potrebno prilagajati potrebam trga in pokazati samoiniciativnost. Brezposelni ne morejo pričakovati, da bo zavod skrbel za odrasle osebe, ampak morajo v prvi vrsti voljo in pobudo prevzeti sami. Dodali so še, da obstajata dve skrajnosti brezposelnih mladih: na eni strani so tisti, ki se jim ne ljubi delati, lenarijo, starši pa jim ob tem ščitijo hrbet, na drugi strani pa so tisti, ki imajo visoko izobrazbo, vendar ob njihovem zaposlovanju delodajalec stopi nazaj, saj se boji, da jim bo potrebno dati visoke plače.

Debate so se udeležili tudi predstavniki Romov, ki so izrazili, da si želijo delati, vendar velikokrat naletijo na negativen odziv zaradi tega, ker so Romi. Četudi napišejo prošnjo in so poklicani na razgovor, se vse konča, ko se oglasijo na kraju možne zaposlitve.

Skupaj so poiskali tudi rešitve, kaj bi lahko postorili za boljše zaposlitvene možnosti mladih. Med drugim so ugotovili, da bi bilo potrebnih več neformalnih srečanj, na katerih bi se govorilo o teh temah; več časa bi bilo potrebno vložiti v informiranje mladih o tem, kje si lahko pridobijo neformalno izobrazbo, in spodbujati bi bilo potrebno delodajalce, da bi omogočali drugačne oblike zaposlitve, kot je npr. praksa, kjer bi si mladi lahko nabrali praktične izkušnje in spoznali delovni proces.

Kako se bo projekt Delo za mlade! razvijal naprej bomo izvedeli v prihodnjih mesecih. Res pa je, da problem ni v mladih, ki pridejo na takšna srečanja, saj le-ti imajo voljo do dela. Težava je s tistimi, ki ostanejo doma in jih ne zanimajo niti take debate, kaj šele zaposlitev.

Zaposlovanje mladih - TV SLO; Dobro jutro

video prispevek na spodnjem linku:

http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-2-del/ava2.84689281/

Zakon o prostovoljstvu bo končno ugledal luč sveta - Nevladna, oktober 2010

V Pekarni o delu za mlade - Večer, 13.10.2010

V Pekarni o delu za mlade

Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka v sodelovanju z Mrežo MaMa v okviru nacionalnega projekta Delo za mlade! prireja danes, v sredo, ob 13. uri v dvorani Gustaf v Kulturnem centru Pekarna za mlade, stare od 15 do 30 let, javno debato, ki bo odprla temo zaposljivosti in zaposlenosti mladih v Mariboru. Mladi, predstavniki gospodarstva in drugih pristojnih služb bodo skupaj iskali odgovore na izzive, s katerimi se sooča mlada populacija pri vstopu na trg dela. Javna debata je eden izmed 25 lokalnih dogodkov, ki bodo v mesecu septembru in oktobru v okviru nacionalnega projekta Delo za mlade! potekali po vsej Sloveniji. Ugotovitve lokalnih dogodkov bodo mladi predstavili relevantnim akterjem s področja zaposlovanja na nacionalnem dogodku v mesecu decembru.

Jasmina Cehnar

torek, oktober 19, 2010

Šola za starše: kako pomagati otroku pri učenju - 19.10.2010

Šola za starše: kako pomagati otroku pri učenju

Mladinski informacijsko-svetovalni center (MISC) Infopeka v mesecu novembru pripravlja šolo za starše Kako pomagati otroku pri učenju, kjer bodo starši dobili nasvete, kako pomagati otroku naučiti se učiti. Seznanjeni bodo z različnimi tehnikami, nasveti, vajami za večjo zbranost, boljše pomnjenje, dobili bodo tudi osnovne informacije o možnih oblikah pomoči oziroma kje poiskati pomoč, ko otroka pestijo učne težave. Strokovnjakinja na tem področju Alenka Barbirič bo staršem razložila še, kako otroka motivirati za učenje. Za starše in skrbnike otrok med 6. in 15. letom starosti v Infopeki pred začetkom šole pripravljajo informativni sestanek, ki bo v četrtek, 4. novembra, ob 17. uri v prostorih MISC Infopeka na Trgu revolucije 9 v Mariboru.

Jasmina Cehnar

sreda, oktober 13, 2010

Postani prostovoljec - Toti Maribor, 12.10.2010

Objavljeno: 12.10.2010 , Avtor: Sašo Branilovič | |

MISC INFOPEKA bo tudi letos organizirala prostovoljsko delo mladih na številnih področjih in na številnih lokacijah v Mariboru.

Uvodni sestanek za vse, ki se bodo želeli spoznati s prostovoljstvom, bo v prostorih Mladinskega informacijsko – svetovalnega centra (MISC) INFOPEKA, Trg revolucije 9, v torek, 12. oktobra, ob 17. uri, medtem ko se bo usposabljanje za organizirano prostovoljsko delo pričelo v četrtek, 14. oktobra, prav tako ob 17 uri. Pri usposabljanju bodo prostovoljci spoznali etični kodeks prostovoljstva, značilnosti prostovoljstva, svoje pravice in odgovornosti, kakor tudi pravice in odgovornosti ljudi ter institucij, ki se jih prostovoljno delo kakorkoli dotika.

Ena od oblik prostovoljskega dela je tudi nudenje učne pomoči (Foto: Sašo Branilovič)

Kot pojasni Urška Breznik, mentorica prostovoljcev v MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, prostovoljsko delo pod okriljem omenjenih institucij poteka že 12. leto zapored. Letos bo prostovoljsko delo obsegalo nudenje brezplačne učne pomoči, organizirana bo Pekarna dobiš – daš oziroma program za otroke in mladostnike s psihosocialnimi težavami, kot so osamljenost, pomanjkanje socialnih stikov, težave pri navezovanju stikov. Prav tako bo eden od programov prostovoljstva kritično informiranje, kjer gre za programe, ki učinkovito javno izpostavljajo problematike življenja mladih v sodobni družbi kot celoti ali v njihovem lokalnem okolju. “Tako je bil lani izveden projekt Maribajk, kjer so prostovoljci zbirali stara kolesa, jih popravili in kreativno pobarvali ter opremili z družbeno kritičnimi sporočili, nato pa za obrabnino v višini 2 evra oddajali prebivalcem Maribora in naključnim turistom,” pove Breznikova. Kot četrta dejavnost znotraj prostovoljskega dela pa bo pomoč pri izvajanju različnih delavnic na temo reševanja konfliktov, nasilja, diskriminacije za učence in dijake.

petek, oktober 08, 2010

Infopeka znova novači prostovoljce - Večer, 08.10.2010

Infopeka znova novači prostovoljce

Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka Pekarna-magdalenske mreže v novem šolskem in študijskem letu dijake, študente, zaposlene in brezposelne mlade vabi k opravljanju organiziranega prostovoljskega dela mladih za mlade. Leto 2011 je Evropska komisija določila za Evropsko leto prostovoljstva s sloganom Bodi prostovoljec, spreminjaj svet. Bodoče prostovoljke in prostovoljci lahko v MISC Infopeka k spremembi na bolje prispevajo z nudenjem brezplačne učne pomoči vrstnikom, z aktivnim in ustvarjalnim preživljanjem prostega časa z mladimi z manj priložnostmi, kritičnim informiranjem ali pomočjo pri izvajanju preventivnih delavnic za učence in dijake. Uvodno srečanje bo v torek, 12. oktobra, ob 17. uri v prostorih MISC Infopeka na Trgu revolucije 9. Usposabljanje za organizirano prostovoljsko delo se prične v četrtek, 14. oktobra, ob 17. uri.

Jasmina Cehnar