četrtek, oktober 21, 2010

Delo za mlade - Dostop.si, 14.10.2010

Delo za mlade

Javna debata na temo zaposljivosti

14.10.2010 13:26:10

Kako se lotiti iskanja prve zaposlitve? Je končana šola dovolj? Si se s temi vprašanji srečal tudi ti? Odgovore so mladi skupaj s predstavniki institucij skušali poiskati na javni debati, ki se je odvijala v Dvorani Gustaf.

Dijaki, študentje, absolventi, brezposelni, predstavniki raznih institucij, kot je Zavod za zaposlovanje, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Andragoški zavod Maribor, in mnogi drugi so se srečali na javni debati, ki so jo v okviru nacionalnega projekta Delo za mlade! organizirali Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka, Pekarna Magdalenske mreže in Mladinska mreža MaMa.

Javne debate se je udeležilo veliko mladih, kar nas lahko po eni strani preseneti, saj lahko z njihove strani v zadnjem času velikokrat zaznamo pasivnost. Tokrat so pokazali voljo in izrazili svoje strahove in želje na poti, ki jih še čaka ali pa je že potrkala na vrata, torej na poti iskanja zaposlitve, saj, kot vemo, brezposelnost vedno bolj narašča. V Evropi je 24% mladih do 30. leta brezposelnih.

Javna debata je potekala kot delo v skupinah, kjer so razmišljali o svojih izzivih in kasneje tudi o rešitvah. Dijaki in študentje so izpostavili, da tekom izobraževanja dobijo premalo praktičnega znanja, še vedno je preveč poudarka na teoriji. Poleg tega so povedali, da je zelo pomembno tudi neformalno izobraževanje, saj si s tem pridobiš dodatne kompetence in samozavest.

Predstavniki institucij so poudarili, da se je velikokrat potrebno prilagajati potrebam trga in pokazati samoiniciativnost. Brezposelni ne morejo pričakovati, da bo zavod skrbel za odrasle osebe, ampak morajo v prvi vrsti voljo in pobudo prevzeti sami. Dodali so še, da obstajata dve skrajnosti brezposelnih mladih: na eni strani so tisti, ki se jim ne ljubi delati, lenarijo, starši pa jim ob tem ščitijo hrbet, na drugi strani pa so tisti, ki imajo visoko izobrazbo, vendar ob njihovem zaposlovanju delodajalec stopi nazaj, saj se boji, da jim bo potrebno dati visoke plače.

Debate so se udeležili tudi predstavniki Romov, ki so izrazili, da si želijo delati, vendar velikokrat naletijo na negativen odziv zaradi tega, ker so Romi. Četudi napišejo prošnjo in so poklicani na razgovor, se vse konča, ko se oglasijo na kraju možne zaposlitve.

Skupaj so poiskali tudi rešitve, kaj bi lahko postorili za boljše zaposlitvene možnosti mladih. Med drugim so ugotovili, da bi bilo potrebnih več neformalnih srečanj, na katerih bi se govorilo o teh temah; več časa bi bilo potrebno vložiti v informiranje mladih o tem, kje si lahko pridobijo neformalno izobrazbo, in spodbujati bi bilo potrebno delodajalce, da bi omogočali drugačne oblike zaposlitve, kot je npr. praksa, kjer bi si mladi lahko nabrali praktične izkušnje in spoznali delovni proces.

Kako se bo projekt Delo za mlade! razvijal naprej bomo izvedeli v prihodnjih mesecih. Res pa je, da problem ni v mladih, ki pridejo na takšna srečanja, saj le-ti imajo voljo do dela. Težava je s tistimi, ki ostanejo doma in jih ne zanimajo niti take debate, kaj šele zaposlitev.

Ni komentarjev: